24 05 2018

Jak skutecznie uzyskać zwolnienie z akcyzy od energii elektrycznej zużywanej w procesach energochłonnych?

Możliwość zwolnienia części energii elektrycznej z podatku akcyzowego jest dla każdego przedsiębiorcy atrakcyjnym sposobem obniżenia kosztu energii. Obecnie obowiązujące prawo, a dokładnie ustawa o podatku akcyzowym daje taką możliwość jednak, jak się okazuje w praktyce, jest to możliwość, z której trudno skorzystać.

1 stycznia 2016 roku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przedsiębiorstwa mogły zwolnić z podatku akcyzowego część energii elektrycznej wykorzystywanej w jednym z 4 procesów określonych w art. 30 tej ustawy, a mianowicie: w procesie  metalurgicznym, mineralogicznym, redukcji chemicznej oraz elektrolitycznym. Stosunkowo jasne przepisy prawa w tym zakresie powodują jednak pewne utrudnienia w skutecznym skorzystaniu przez przedsiębiorstwa z możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego.

Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku akcyzowego musi dokładnie określić ilość energii elektrycznej, której dotyczy to zwolnienie. Przedsiębiorca wskazuje zatem rodzaj procesu, zachodzące przemiany oraz jego początek i koniec. Często stosowaną praktyką, dającą pewność, że prawidłowy fragment procesu został zakwalifikowany jako energochłonny, a co za tym idzie zwolniona z akcyzy zostanie faktyczna ilość energii, jest złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie. W tym wniosku Przedsiębiorca skrupulatnie opisuje cały proces, wskazując, które jego elementy traktuje jako procesy metalurgiczne, mineralogiczne, redukcji chemicznej czy elektrolityczne. Gdzie zatem leży problem?

Pierwszym elementem utrudniającym podatnikowi skuteczne uzyskanie zwolnienia jest określenie początku oraz końca procesu, na co ma wpływ brak w ustawie o podatku akcyzowym dokładnych definicji pojęć: metalurgii, redukcji chemicznej, czy procesów elektrolitycznych. Mineralogia jako jedyna posiada oficjalną i legalną definicję w słowniczku ustawowym. Jak zatem postępować w przypadku trzech pozostałych procesów?

Podatnicy przy definiowaniu procesu korzystają ze źródeł internetowych, literatury branżowej, czy artykułów naukowych. Jednak jak uzasadnić swoją interpretację danego procesu przed dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej skoro żadna z wykorzystywanych definicji nie jest według prawa obowiązująca i wiążąca?

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest orzecznictwo kształtowane przez urzędy. Przykład mogą stanowić dwie interpretacje o sygnaturach: IBPP4/4513-174/15/LG oraz 0111-KDIB3-3.4013.153.2017.1.MK. W każdej z nich został opisany identyczny proces kształtowania profili walcowanych na zimno, ale tylko w jednej z nich został on zakwalifikowany jako proces metalurgiczny. Przykład ten pokazuje brak przejrzystości i jednolitości orzecznictwa w  interpretacjach.

Ciekawym przykładem do przeanalizowanie jest interpretacja indywidualna o sygnaturze IBPP4/4513-129/16/MK. Wnioskodawca dołączył do wniosku o wydanie takiej interpretacji ekspertyzę dotyczącą reakcji redukcji chemicznej w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Ekspertyza autorstwa prof. nzw. dr hab. inż. z Wydziału Inżynierii Materiałowej zawierała opis procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, które są niezbędnymi elementami procesów reakcji redukcji chemicznej. Wydawałoby się, że opinia eksperta w tym przypadku powinna mieć ogromne znaczenie dowodowe i wskazać urzędnikom drogę postępowania oraz ostatecznie wpłynąć na ocenę wniosku. Tymczasem wniosek został uznany za nieprawidłowy, a duża część procesów wskazanych przez przedsiębiorcę została odrzucona jako niekwalifikująca się pod definicję procesu redukcji chemicznej, mimo że opinia eksperta wskazywała inaczej.

Jak zatem radzić sobie w takich przypadkach? Wydaje się, że rozwiązaniem jest zdefiniowanie przez ustawodawcę podstawowych pojęć, co wpłynie pozytywnie na zachowanie jednolitości orzecznictwa w tym zakresie. Pozwoli to uniknąć sytuacji podobnych do tych cytowanych powyżej. Bez wprowadzenia do ustawy zapisów definiujących procesy metalurgiczne, redukcji chemicznej czy elektrolityczne, zwolnienie części energii elektrycznej z podatku akcyzowego będzie w dalszym ciągu niemożliwe lub bardzo utrudnione.

 

Autor: Marcin Drozd, Konsultant w dziale Produktów Energetycznych i Zakupów Niestrategicznych

 

Na zlecenie Ayming Polska agencja badawcza Kantar Millward Brown przeprowadziła badanie ilościowe, którego celem było uzyskanie informacji od przedsiębiorstw energochłonnych na temat prowadzonych przez nie działań w zakresie obniżania kosztów energii elektrycznej, świadomości i stosowania rozwiązań optymalizacyjnych oraz podejścia do audytu energetycznego. W badaniu wzięło udział 100 przedsiębiorstw działających w obszarach: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, metali, metalowych wyrobów gotowych oraz maszyn i urządzeń.

 

Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci w obszarze produktów energetycznych? Napisz do nas.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami branżowymi? Zapisz się do naszego newslettera.