28 07 2017

Koszty współpracy z innymi podmiotami niż jednostki naukowe zakwalifikowane do ulgi B+R!

UWAGA: pozytywna wiadomość dla wszystkich firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe i współpracujących w tym obszarze z innymi przedsiębiorstwami!

Wyrokiem z dnia 26 LIPCA 2017 r. I SA/Wr 364/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał możliwość uznania za koszty kwalifikowane do ulgi B+R koszty usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe, uchylając jednocześnie stanowisko organu podatkowego wyrażone w interpretacji indywidualnej przepisów prawa. Wyrok ten może stanowić początek kwalifikacji do ulgi B+R kosztów współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych z innymi podmiotami niż jednostki naukowe.