Wybierz stronę kraju
Zamknij

Nowe inwestycje i cost segregation

Prawidłowe oszacowanie wysokości podatku od nieruchomości jest szczególnie ważne na etapie planowania przyszłych inwestycji.

Home > Podatki > Nowe inwestycje i cost segregation
photo-1518345598672-283ca2f7c022

Nowe inwestycje przedsiębiorstwa, takie jak zakup gruntów, wznoszenie kolejnych budynków czy tworzenie nowych instalacji, muszą zostać uwzględnione przy ustalaniu należnego podatku od nieruchomości. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oszacować przyszłe wydatki i uniknąć nadpłat. 

Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w rozliczeniu podatku od nieruchomości dla nowopowstałej inwestycji, dzięki czemu możliwe jest ustalenie optymalnej podstawy opodatkowania. W oparciu o doskonałą znajomość aktualnych przepisów i wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu ekspertyz prawno-podatkowych i technicznych, eksperci Ayming Polska skutecznie przeprowadzają inwentaryzację, rozliczenie księgowe i podatkowe inwestycji.

Ayming Polska przygotuje i wdroży rozwiązania, które zapewnią prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości w kolejnych latach.

Co oferujemy?

 • identyfikację i wyodrębnienie środków trwałych wytworzonych lub zakupionych do realizacji inwestycji na podstawie dostarczonej dokumentacji księgowej, architektonicznej, budowlanej i prawnej
 • przyporządkowanie właściwych wartości początkowych do poszczególnych środków trwałych stanowiących podstawę do wyliczenia wartości odpisów amortyzacyjnych oraz należnego podatku od nieruchomości od nowej inwestycji
 • przyporządkowanie odpowiednich stawek amortyzacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
 • przygotowanie podstawy do stworzenia rejestru środków trwałych dla badanej inwestycji
 • przygotowanie zestawień na potrzeby wyliczenia podatku od nieruchomości (dla wszystkich kategorii podatkowych – budynki, budowle, grunty)
 • przygotowanie informacji do Ewidencji Gruntów i Budynków składanych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Co nas wyróżnia?

 • od 2004 r. wspieramy firmy w Polsce w zakresie weryfikacji podatku od nieruchomości
 • posiadamy ponad 30-letnie, globalne doświadczenie w zakresie podatku od nieruchomości
 • nasz zespół złożony jest z ekspertów podatkowych, prawników, inżynierów budowlanych i architektów
 • współpracowaliśmy z organami administracji publicznej w większości gmin w Polsce
 • analizę wykonujemy w oparciu o wizję lokalną nieruchomości, pomiary powierzchni użytkowej budynków oraz dokumentację księgową i techniczną
 • wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia projektu, zapewniając prawidłowość i bezpieczeństwo wdrożenia