Wybierz stronę kraju
Zamknij

Poprawa płynności finansowej w 2021 r.

Każda firma może we własnym zakresie podjąć działania mające na celu ograniczenie niekorzystnych skutków pandemii COVID-19 na jej biznes.

Home > Poprawa płynności finansowej w 2021 r.
photo-1504607798333-52a30db54a5d

Ponowne sprawdzenie wysokości poniesionych przez firmę kosztów umożliwia odzyskanie części środków, a weryfikacja kilku obszarów może realnie poprawić sytuację przedsiębiorstwa.

 

 Obszary, w których możliwe jest odzyskanie nadpłat do 5 lat wstecz

  • Podatek od nieruchomości

44% firm nadpłaca podatek od nieruchomości, co wynika z częstych zmian przepisów prawno-podatkowych i niewłaściwego określenia kategorii podatkowych.

  • Ulga B+R

Pozwala podatnikom CIT i PIT odliczyć dodatkowo od podstawy opodatkowania od 100% do 150% kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

  • Składka wypadkowa

Tylko 2% firm płaci minimalną stopę procentową składki wypadkowej. Oszczędności w tym obszarze mogą wynieść nawet 3% rocznej masy wynagrodzeń.
 

Wsparcie prewencyjne Ayming

Oferujemy przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji kosztu podatku od nieruchomości, składki wypadkowej oraz ulgi B+R. Celem tych działań jest wygenerowanie oszczędności, poprawienie płynności finansowej i zabezpieczenie wyniku finansowego przedsiębiorstw.

Jak to robimy?

Przyspieszona usługa

Czas ma teraz kluczowe znaczenie, dlatego dostosowaliśmy nasz sposób działania do oczekiwań przedsiębiorców.

  • prognoza oszczędności w 2 tygodnie, raport z analizy w 1 miesiąc
  • koncentracja na latach przeszłych w celu szybkiego odzyskania nadpłat
  • korzyści finansowe już w bieżącym roku

Realizacja działań on-line

Konieczność pracy zdalnej nie wpływa na jakość naszych działań. Dzięki temu dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

  • analizy prowadzone w oparciu o przekazaną dokumentację, bez konieczności spotykania się na żywo
  • wywiady eksperckie i audyty techniczne odbywają się on-line
  • minimalne zaangażowanie Klienta, aby mógł się skoncentrować na swoich bieżących zadaniach

Dogłębna analiza w kolejnym etapie

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego, kiedy będzie możliwe spotkanie się w siedzibie Klienta, przeprowadzimy pogłębioną analizę (np. konieczne pomiary, audyt techniczny) oraz wdrożymy kolejne rozwiązania.

Więcej szczegółów w ulotce.

POBIERZ ULOTKĘ

Masz pytanie?