Usługi

WPROST

Analiza potrzeb

Przegląd kosztów telekomunikacyjnych.

Zaproponowane rozwiązania

Badanie poprawności taryfikacji.

Weryfikacja stanu faktycznego wraz z analizą potrzeb Klienta.

Pomoc w optymalnym doborze operatora, technologii i usług.

Efekty współpracy

"Zlecone usługa została zrealizowana z zachowaniem ustalonych warunków i terminów w sposób nie budzący naszych najmniejszych zastrzeżeń."

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Pierwszy numer tygodnika WPROST ukazał się 5 grudnia 1982 roku. Wówczas było to wydawane w Poznaniu pismo społeczno-polityczne o tematyce regionalnej. W 1989 roku stał się tygodnikiem ogólnopolskim. Według Instytutu Monitorowania Mediów, tylko w 2014 r. tygodnik WPROST był najczęściej cytowanym przez inne media tygodnikiem i jednym z najczęściej cytowanych mediów w Polsce.