Zamknij

25 kwietnia rusza nabór na kredyt ekologiczny w ramach FENG

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > 25 kwietnia rusza nabór na kredyt ekologiczny w ramach FENG
Aktualności
5 kwietnia, 2024

Na bazie Funduszy Europejskich na Gospodarkę (FENG) rusza nabór w ramach kredytu ekologicznego. Jest to dofinansowanie na inwestycję w termomodernizację, modernizację infrastruktury, a także zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Z kredytu ekologicznego mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap). Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na terenie RP.

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji. Pozyskane środki mogą wykorzystać na pokrycie następujących kosztów kwalifikowanych:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Aby starać się o dotację w ramach kredytu ekologicznego, przedsiębiorstwo musi przeprowadzić audyt energetyczny. Jest to warunek konieczny przystąpienia do programu. Audyt stanowi potwierdzenie, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Jak w przypadku pozostałych programów tego typu są ściśle określone ramy czasowe.

Terminy naborów

  • 25.04.2024 – 25.07.2024
  • 17.10.2024 – 30.12.2024

Uwaga! Terminy naborów mogą zostać skrócone.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *