Zamknij

IP Box

IP Box to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój.

Home > Innowacje > IP Box
Installation of processor in CPU socket

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. ulga IP Box. Polega na opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

 
Aby skorzystać z ulgi IP Box, należy spełnić 4 podstawowe warunki:

  • prowadzić działalność badawczo-rozwojową;
  • objąć wyniki działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tych praw należą m.in. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, autorskie prawo do programu komputerowego;
  • wyodrębnić koszty prowadzonych działań B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • komercjalizować kwalifikowane prawa własności intelektualnej, np. sprzedawać kwalifikowane prawa własności intelektualnej lub pobierać za nie opłaty licencyjne.

Skorzystanie z ulgi IP Box będzie możliwe po złożeniu wniosku o objęcie ochroną prawną do właściwego organu. W przypadku wycofania zgłoszenia lub decyzji odmownej, uzyskane w tym okresie dochody powinny zostać opodatkowane według zasad ogólnych.

POBIERZ ULOTKĘ

IP Box a ulga B+R

IP Box i ulga B+R wzajemnie się uzupełniają. Pierwsza z zachęt podatkowych obejmuje preferencyjną stawką opodatkowania dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Muszą być one wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy. Natomiast ulga B+R zmniejsza podstawę opodatkowania w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.

Przedsiębiorca planujący skorzystanie z IP Box będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej umożliwiającej ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodu oraz wyodrębnienia kosztów B+R przypisanych do konkretnego prawa własności intelektualnej. Podejście projektowe do rozliczania kosztów stanowi zasadniczą różnicę między ulgą B+R a IP Box. W przypadku tej drugiej ulgi konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej. Umożliwi to wykazanie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
 

Ayming Polska oferuje kompleksowe wsparcie w skorzystaniu z ulgi IP Box, na które składa się:

  • uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej, tzn. analizę czystości patentowej przed rozpoczęciem projektu, opracowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje – wniosek o rejestrację własności  intelektualnej, wsparcie merytoryczne i prawne na etapie przyznawania ochrony prawnej, udział w ewentualnych postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej;
  • ustalenie wysokości dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem kosztów B+R;
  • przekazanie zaleceń w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej przychodów i kosztów przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • przegląd i przekazanie rekomendacji w zakresie wewnętrznej dokumentacji mogącej mieć wpływ na ulgę;
  • przygotowanie właściwych deklaracji do złożenia w US.