Zamknij

Ulga na badania i rozwój w Polsce

Najbardziej przystępna forma wsparcia działalności badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw w Polsce to ulga podatkowa B+R.

Home > Innowacje > Ulga na badania i rozwój
photo-1532187643603-ba119ca4109e

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Ulga na badania i rozwój jest dostępna od 2016 r. dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w innowacje. Od 2022 r. każda firma może odliczyć do 200% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji.

Wyniki prowadzonej działalności nie mają znaczenia, dlatego ulgę można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż trwają. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi.

Ulga na badania i rozwój: dla kogo?

Mimo że ulga na B+R jest dość prostym instrumentem, przedsiębiorcy wciąż rzadko korzystają z tej preferencji podatkowej. Tymczasem każdy, kto pracuje nad nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór lub oprogramowanie, tworzy ulepszoną recepturę produktu, usprawnia dotychczasowe procesy), prowadzi działalność badawczo rozwojową. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo zatrudniające setki pracowników, czy też mały start-up. Ulga podatkowa na B+R przysługuje podmiotowi bez względu na jego wielkość.

Pobierz ulotkę

Posłuchaj podcastu z najważniejszymi informacjami o uldze na badania i rozwój.

 

Wydatki na badania i rozwój odlicza się dwukrotnie. Najpierw jako koszt uzyskania przychodu (100%), a następnie odpisując 100% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania.

Wspieramy przedsiębiorstwa w skorzystaniu z ulgi B+R, dopasowując działania do specyfiki każdej branży oraz zapewniając prawidłowość i bezpieczeństwo rozliczeń. W pierwszym roku obowiązywania ulgi 80% wszystkich interpretacji podatkowych w zakresie ulgi B+R zostało wydanych na nasz wniosek. Przewodniczymy zespołowi ds. ulg innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

351
projektów zrealizowanych w Polsce
585 mln
kosztów kwalifikowanych zidentyfikowanych dla klientów
32 mln
to największa wysokość uzyskanej ulgi

Co oferujemy?

 • Prawidłowe zidentyfikowanie działań B+R – przeprowadzamy kompleksową analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim zakresie firma może skorzystać z ulgi na badania i rozwój.
 • Właściwą kwalifikację kosztów – określamy, które koszty działalności badawczo-rozwojowej należy zaliczyć do katalogu kosztów kwalifikowanych. Umożliwia to pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje ulga B+R.
 • Zabezpieczenie prawne – przygotowujemy i kompletujemy dokumenty techniczne i naukowe oraz uzyskujemy interpretacje podatkowe.
 • Wsparcie na każdym etapie procesu – zapewniamy pełne wsparcie techniczne, naukowe, a także obsługę księgową i możliwość reprezentowania firmy przed organami podatkowymi.
 • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w realizacji projektów B+R dysponujemy unikalną wiedzą na temat działalności badawczo-rozwojowej.
 • Uzyskanie realnych oszczędności – do 200% odliczenia kosztów działalności B+R od podstawy opodatkowania.
 • Bezpieczeństwo wdrożenia – nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem.

 

Co nas wyróżnia?

 • Specjalizacja w zakresie ulgi B+R – poparta ponad 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem. Byliśmy od początku zaangażowani w proces tworzenia ulgi B+R w Polsce i obecnie mamy największe doświadczenie w realizacji tej usługi na polskim rynku.
 • Audyt techniczny z inżynierem – przeprowadzamy wizję lokalną w przedsiębiorstwie i rozmawiamy z pracownikami działów technicznych, co pozwala na identyfikację wszystkich prowadzonych działań B+R. Analizujemy nie tylko otrzymaną dokumentację, ale też sami identyfikujemy działania B+R. Dzięki temu klient może uzyskać większe korzyści finansowe z ulgi B+R.
 • Interdyscyplinarny zespół – nasz zespół to przede wszystkim inżynierowie i naukowcy, którzy ściśle współpracują z finansistami, prawnikami i doradcami podatkowymi. Oferujemy pełne wsparcie prawne, techniczne, naukowe i księgowe.
 • Wysoka jakość wdrożenia – przeprowadzamy klientów przez cały proces uzyskania ulgi, od identyfikacji działań B+R aż po wsparcie podczas kontroli skarbowej.

 

Ulga na badania i rozwój bez tajemnic

Dla kogo jest ulga B+R (ulga badawczo rozwojowa)?

Innowacje mogą pojawić się w wielu sektorach gospodarki. Z ulg B+R może więc skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i branży, w której działa. Wyjątek stanowią podatnicy, których koszty działalności B+R zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Należy:

 • określić, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności,
 • wskazać, które projekty i w jakim zakresie stanowią działalność B+R,
 • przypisać koszty kwalifikowane wskazanej działalności do ulgi podatkowej.

 

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa może być rozumiana bardzo szeroko. Nie oznacza tylko zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych. To również aktywności prowadzone w ramach regularnej, operacyjnej działalności firmy, które noszą znamiona innowacyjności. Może to być na przykład wdrożenie systemu informatycznego, ulepszenie receptury produktu czy stworzenie nowego opakowania z biodegradowalnych surowców.

Koszty kwalifikowane do odliczenia przy uldze B+R:

 • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Odliczenie nie przysługuje od kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali.

Obowiązki podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R:

 • wyodrębnienie w prowadzonej rachunkowości podatkowej kosztów działalności B+R,
 • poniesienie bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych (np. koszty wynagrodzeń inżynierów opracowujących nowy lub znacząco ulepszony program),
 • zawarcie umowy z jednostką naukową – w przypadku zakupu badań podstawowych.