Zamknij

Pomiar powierzchni i inwentaryzacja majątku

Oferujemy profesjonalny pomiar powierzchni użytkowej do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości wraz z kompleksową inwentaryzacją majątku.

Home > Podatki > Pomiar powierzchni i inwentaryzacja majątku
pomiary-powierzchni-uzytkowej-i-inwentaryzacja-majatku

Pomiar powierzchni użytkowej i inwentaryzacja majątku wykonana przez Ayming Polska pozwala na prawidłowe ustalenie wysokości podatku od nieruchomości, a dodatkowo minimalizuje czas potrzebny na jego rozliczenie w przyszłości. Dodatkowo inwentaryzacja majątku zapewnia prawidłowy stan rejestru środków trwałych zgodny ze stanem faktycznym przedsiębiorstwa.

 
Wykonanie pomiaru powierzchni użytkowej umożliwia prawidłowe oszacowanie wartości nieruchomości przy zaciąganiu kredytu pod wartość nieruchomości lub transakcji kupna/sprzedaży, wynajmu/dzierżawy. Klient będzie mógł wykorzystać pomiar przez działy księgowy, administracyjny i techniczny np. do określenia kosztów utrzymania czy dochodu z najmu, do określenia kosztów remontów czy stworzenia planów przeciwpożarowych.

Pomiar powierzchni użytkowej i inwentaryzacja majątku to pakiet usług mający na celu uniknięcie nadpłat bądź niedopłat w podatku od nieruchomości w przyszłości.
 

Kiedy warto wykonać pomiar powierzchni i inwentaryzację majątku?

 • w momencie oddawania do użytkowania nowo powstałego budynku
 • po przebudowie i rozbudowie budynku
 • po rozbiórkach i wyburzeniach
 • w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości
 • kiedy nie dysponujemy planami budynków lub powierzchnie w nich zawarte od dłuższego czasu (od ponad 5 lat) nie były aktualizowane
 • gdy mamy do czynienia z budynkiem przeznaczonym pod najem, pomiaru dokonujemy najpierw do odbioru budynku do użytkowania. Następnie ponownie wykonujemy pomiar po zagospodarowaniu powierzchni przez najemców
 • w przypadku gdy inwentaryzacja majątku nie była wykonywana regularnie.

Korzyści dla Klienta

 • uniknięcie nadpłat bądź niedopłat w podatku od nieruchomości w przyszłości
 • stosowanie aktualnych i zgodnych z prawem sposobów rozliczenia podatku od nieruchomości.
 • minimalizacja czasu potrzebnego na rozliczenie podatku od nieruchomości w przyszłości
 • ułatwienie procesu reorganizacji, podziału lub konsolidacji przedsiębiorstwa
 • określenie powierzchni do celów prawnych, np. do ewidencji lokali i budynków, jeśli zaszły w nich modyfikacje.
 • weryfikacja stanu faktycznego majątku w porównaniu z rejestrem środków trwałych