Zamknij

Ulga na prototypy

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów próbnej produkcji nowego lub ulepszonego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek.

Home > Innowacje > Ulga na prototypy
photo-1599584933236-b93d637a8630

Ulga na prototypy obowiązuje od 2022 roku. Wysokość odliczenia wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej jak 10% dochodu.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • koszt nabycia lub wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, z grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji
 • koszty materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu
 • koszty badań i ekspertyz
 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji itp.

 

Warunki skorzystania z ulgi

 • Ulga jest dostępna dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy branżę.
 • Ulga obejmuje płatników PIT i CIT.
 • Możliwość odliczenia w sześciu kolejnych latach następujących po roku, w którym koszty zostały poniesione.
 • Nie obejmuje nowych lub ulepszonych usług.
 • Produkcja próbna musi być związana z prowadzoną przez podatnika działalnością B+R.
 • Brak możliwości rozliczenia kosztów kwalifikowanych od dochodu zwolnionego w ramach PSI/SSE.

 

Wsparcie Ayming

 • Prawidłowe zidentyfikowanie działań B+R – przeprowadzamy kompleksową analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim zakresie firma może skorzystać z ulgi na prototypy.
 • Właściwa kwalifikacja kosztów – określamy, które koszty działalności badawczo-rozwojowej należy zaliczyć do katalogu kosztów kwalifikowanych. Umożliwia to pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje ulga na prototypy.
 • Zabezpieczenie prawne – przygotowujemy i kompletujemy dokumenty niezbędne na etapie ewentualnej weryfikacji organów skarbowych, a także uzyskujemy interpretacje podatkowe.
 • Wsparcie na każdym etapie procesu – zapewniamy pełne wsparcie techniczne, naukowe, a także obsługę księgową i możliwość reprezentowania firmy przed organami podatkowymi.
 • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w realizacji projektów z zakresu finansowania działalności badawczo-rozwojowej dysponujemy unikalną wiedzą na temat zakresu dostępnych instrumentów. Podpowiemy, jakie z nich zastosować dla osiągnięcia maksymalnych korzyści.
 • Bezpieczeństwo wdrożenia – nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem.