Zamknij
photo-1515263487990-61b07816b324

Branża budowlana

Home > Branża budowlana

Skąd wziąć środki na nowe inwestycje?

Kierunek rozwoju branży budowlanej determinują dziś przede wszystkim oczekiwania partnerów biznesowych i klientów. Firmom zależy na uzyskiwaniu wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji. Największe wyzwania dla sektora to konieczność znalezienia funduszy na nowe inwestycje, stosowanie innowacyjnych materiałów budowlanych oraz pozyskanie pracowników na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Korzystanie z nowych technologii staje się nieodzowne i wynika z konieczności dostosowania oferty do oczekiwań otoczenia.

Branża budowlana dość szybko przystosowuje się do zmian rynkowych i jest otwarta na zmiany. Przedsiębiorstwa śledzą innowacje technologiczne, budują modułowo i projektują w środowisku BIM. Obok funkcjonalności budynków równie ważne są kwestie ekologiczne i spełnianie wymogów certyfikacyjnych. Jednak wciąż jednym z największych hamulców rozwoju firm budowlanych pozostają kwestie finansowe. Długoletni charakter realizowanych kontraktów skutkuje zwiększonymi kosztami przy niewielkich przychodach, dlatego tak ważne jest szukanie nowych źródeł finansowania.

 

Wybrane referencje

photo-1491964247380-4f630fb757c5

Doradzamy klientom, jak optymalnie prowadzić działalność operacyjną i oferujemy kompleksowy konsulting w zakresie:

  • finansowania innowacji: ulgi na badania i rozwój, IP Box, dotacje
  • podatku od nieruchomości, rozliczenia podatku od nieruchomości od nowej inwestycji i cost segregation
  • kosztów pracy: składka wypadkowa, wpłaty na PFRON

Wyślij zapytanie ofertowe

Z doświadczenia Ayming – składka wypadkowa w branży budowlanej

61 proc. nadpłat w analizowanych przez nas przedsiębiorstwach z branży budowlanej wynika z występujących warunków zagrożenia. Mają na nie wpływ zarówno czynniki generowane przez maszyny i sprzęty wykorzystywane w czasie budowy, jak i warunki atmosferyczne.

Z danych Ayming wynika, że w przedsiębiorstwach budowlanych w ciągu roku średnio 10 proc. zatrudnionych osób pracuje w warunkach zagrożenia. Charakterystyczne dla branży budowlanej jest prowadzenie działalności w wielu lokalizacjach, duże rozproszenie stanowisk pracy, częsta rotacja pracowników i praca na otwartej przestrzeni. Zmiany lokalizacji i charakteru pracy powodują, że określenie stanowisk, na których występują warunki zagrożenia oraz ustalenie liczby
pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach to bardzo trudne i kosztowne zadanie.

Prawidłowa identyfikacja występujących zagrożeń wymaga wykonywania częstych pomiarów, niejednokrotnie przy użyciu metod dozymetrycznych. Z uwagi na wysoki koszt, takich pomiarów albo się w ogóle nie wykonuje, albo wykonuje się je w nieprawidłowy sposób, np. tylko w wybranym miejscu albo za krótko.

Na zawyżanie wysokości składki wypadkowej ma również wpływ duża wypadkowość, która odpowiada za 39 proc. nadpłat. Analizy Ayming pokazują, że w ciągu roku w firmach budowlanych średnio 2 proc. zatrudnionych osób ulega wypadkom. Często mają one związek z brakiem cyklicznych szkoleń BHP dla pracowników, przez co nie są oni świadomi zagrożeń występujących w miejscu pracy. Z drugiej strony niektóre osoby nie przestrzegają ustalonych zasad BHP.

61%
nadpłat składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia
39%
nadpłat składki wypadkowej ma związek z liczbą wypadków