Zamknij

Planowanie inwestycji i zakup nieruchomości

Przedsiębiorcom planującym nowe inwestycje lub zakup nieruchomości oferujemy kompleksowy pakiet wsparcia, który pozwoli ustalić optymalną podstawę opodatkowania nieruchomości.

Home > Podatki > Planowanie inwestycji i zakup nieruchomości
amir-hosseini-3cl6impBd_8-unsplash

Z Ayming Polska Twoja firma przygotuje i wdroży rozwiązania, które zapewnią prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości w kolejnych latach. Dzięki temu trafnie oszacuje przyszłe wydatki i uniknie nadpłat lub niedopłat.

 
W oparciu o doskonałą znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego i budowlanego oraz wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu ekspertyz prawno-podatkowych i technicznych, eksperci Ayming Polska oferują następujące usługi powiązane z pierwszym etapem inwestycyjnym.
 

Planowanie nowej inwestycji

Od decyzji podejmowanych na etapie planowania nowej inwestycji będą zależeć przyszłe zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy oraz to, czy uniknie niepotrzebnych nadpłat.

 • Segregacja kosztów usługa ta pozwala na identyfikację i wyodrębnienie środków trwałych wytworzonych lub zakupionych do realizacji inwestycji oraz określenie ich wartości początkowych. Efektem działań jest ustalenie optymalnej wartości rocznej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • Weryfikacja podatku od deszczu – wsparcie w zaplanowaniu inwestycji, aby zachować jak największą powierzchnię biologicznie czynną. W efekcie spowoduje to mniejszą wysokość daniny lub całkowite jej uniknięcie.
 • Pomiar powierzchni użytkowej – wykonanie prawidłowych pomiarów umożliwia m.in. oszacowanie wartości nieruchomości oraz pozwala określić właściwą podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • Polska Strefa Inwestycji – budowa nowego lub zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu może upoważniać do zwolnienia z podatku dochodowego. Do uzyskania pomocy publicznej konieczne jest spełnienie określonych kryteriów jakościowych i ilościowych.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości – to instrument w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, który jest ustanawiany w drodze uchwały rady gminy. Zwolnienie przysługuje po spełnieniu przez przedsiębiorcę ustalonych przesłanek. Wymogiem otrzymania wsparcia jest zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy.

 

Zakup nieruchomości

 • Analiza prawna nieruchomości (due diligence)– pozwala na identyfikację ryzyk i wad prawnych związanych z nabyciem danej nieruchomości, aby je wyeliminować lub znacząco zminimalizować. Ponadto umożliwia ocenę opłacalności planowanej transakcji.
 • Pomiar powierzchni użytkowej i inwentaryzacja majątku – pozwolą określić koszty utrzymania nieruchomości oraz wyliczyć właściwą podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Korzyści dla firmy

 • Prawidłowa wysokość zobowiązań podatkowych w celu uniknięcia nadpłat lub niedopłat
 • Minimalizacja obciążeń finansowych dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu inwestycji
 • Minimalizacja ryzyka wad prawnych i dokonania nieudanej inwestycji
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji spełniającej wymagania prawne i formalne
 • Uporządkowany stan majątkowy z podziałem na właściwe kategorie podatkowe
 • Wsparcie doświadczonych ekspertów w zakresie podatków lokalnych i nowych inwestycji

Co nas wyróżnia?

 • Największe doświadczenie na polskim rynku – od 2004 r. wspieramy firmy w zakresie weryfikacji podatku od nieruchomości i do tej pory zrealizowaliśmy ponad 2600 analiz w tym obszarze. Dodatkowo posiadamy ponad 30-letnie globalne doświadczenie dotyczące podatku od nieruchomości.
 • Eksperci z szerokimi kompetencjami – nasz zespół złożony jest z ekspertów podatkowych, prawników, inżynierów budowlanych i architektów. Pracujemy nie tylko w oparciu o przepisy prawne, ale bazujemy również na wizji lokalnej nieruchomości, pomiarach powierzchni użytkowej budynków oraz dostępnej dokumentacji księgowej i technicznej.
 • Kompleksowy zakres wsparcia – świadczymy szeroki wachlarz usług związany z opodatkowaniem nieruchomości na każdym etapie zarządzania nieruchomościami. Od planowania i zakupu nowych inwestycji, poprzez ich bieżącą eksploatację, aż po sprzedaż nieruchomości, zapewniając prawidłowość i bezpieczeństwo wdrożenia naszych rozwiązań.
 • Minimalizacja zaangażowania Klienta – oferujemy wsparcie przez cały okres trwania projektu, zapewniając prawidłowość i bezpieczeństwo wdrożenia. Dokonujemy audytu stanu faktycznego posiadanych nieruchomości i przygotowujemy pełną ekspertyzę prawno-podatkową, nie obciążając przy tym pracowników po stronie Klienta.
 • Obszerne doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej – współpracowaliśmy z większością gmin w Polsce.