Zamknij

Zrównoważony rozwój

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Ayming Polska. Nasze zaangażowanie i zobowiązania.

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash

W Ayming mocno podkreślamy znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na nasze działania CSR składają się trzy kluczowe obszary:

  • Działania środowiskowe

  • Działania społeczne

  • Wpływ na otoczenie gospodarczo-prawne

Jako część globalnej Grupy Ayming w 2010 roku przystąpiliśmy do Global Compact ONZ. Co roku odnawiamy nasze zaangażowanie i składamy sprawozdania z naszych działań oraz planów. Nasze podejście do CSR harmonizuje się z zasadami Porozumienia, obejmującymi kwestie społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne.

“Nasz proces tworzenia wartości może osiągnąć sukces w sposób zrównoważony tylko wtedy, gdy będziemy wspierać rozwój społeczny i odpowiedzialność za środowisko. 10 zasad paktu jest zgodnych ze strategią CSR Grupy oraz naszymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych, standardów środowiskowych i środków antykorupcyjnych. Reprezentując Grupę Ayming, z radością odnawiam naszą współpracę z Global Compact” – Hevré Amar, CEO Ayming Group.