Zamknij
photo-1513828742140-ccaa28f3eda0

Branża przetwórcza

Home > Branża przetwórcza

Jak obniżyć rosnące koszty i znaleźć finansowanie na dalszy rozwój?

Przetwórstwo przemysłowe to jedna z lokomotyw polskiej gospodarki. Zaliczamy do niej zróżnicowane i liczne grono firm, które generują istotny udział w polskim PKB. Ich pozycja na światowych rynkach sukcesywnie wzrasta, a polskie produkty są cenione ze względu na wysoką jakość i przystępną cenę. Kondycja całej branży przetwórczej jest ściśle związana z sytuacją na zewnętrznych rynkach. Zagraniczni konkurenci, na czele z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, wymuszają zmiany technologiczne, które wpływają na zmniejszenie kosztów produkcji.

Do głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami przetwórczymi należy wzrost innowacyjności, co przełoży się na ich większą efektywność. Na przeszkodzie rozwoju firm w Polsce może stanąć brak dostępu do tanich surowców i energii. Równie ważne jest branie pod uwagę wymogów ochrony środowiska, które wymuszają inwestycje w nowoczesne i bezpieczne technologie. Aby działać w tak konkurencyjnym i wymagającym otoczeniu biznesowym, należy skupić się na prowadzeniu badań badawczo-rozwojowych i szukaniu finansowania na nowe projekty.

 

Nasze projekty dla branży przetwórczej

90 mln
zł wygenerowanych oszczędności w podatku od nieruchomości
14 mln
m2 zmierzonych powierzchni budynków
500
projektów z zakresu weryfikacji składki wypadkowej
photo-1546185058-592ead754d27

Doradzamy klientom, jak optymalnie prowadzić działalność operacyjną i oferujemy kompleksowy konsulting w zakresie:

  • finansowania innowacji: ulgi na badania i rozwój, IP Box, dotacje
  • podatku od nieruchomości, rozliczenia podatku od nieruchomości od nowej inwestycji i cost segregation
  • kosztów pracy: składka wypadkowa, wpłaty na PFRON

Wyślij zapytanie ofertowe

Z doświadczenia Ayming – podatek od nieruchomości w branży przetwórczej

Przedsiębiorstwa przetwórcze ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej często posiadają dużą powierzchnię magazynową. Cześć obiektów magazynowych nie wymaga szczelnego odizolowania od warunków zewnętrznych. Mają jedynie chronić towar przed czynnikami atmosferycznymi. Są to często obiekty namiotowe lub zadaszenia niewydzielone z przestrzeni za pomocą trwałych przegród budowlanych. W tym miejscu należy przyjrzeć się, czy spełniają one wszystkie z czterech przesłanek stanowiących definicję budynku. Od odpowiedniej klasyfikacji takiego obiektu do kategorii „budynki” lub „budowle” zależy kwota podatku odprowadzanego do gminy.

Niejednokrotnie przedsiębiorstwa przetwórcze posiadają grunty, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i które zakupiono np. z zamiarem dalszych inwestycji. W tym przypadku istotna jest weryfikacja dokumentacji m.in. wypisów z ewidencji gruntów i budynków, jak również stanu faktycznego w celu opodatkowania nieruchomości właściwym podatkiem lokalnym.

W przedsiębiorstwach z branży przetwórczej zdarza się, że mimo wprowadzanych zmian (takich jak remonty czy przebudowy) powierzchnia użytkowa budynków przez lata nie jest weryfikowana, a historyczne informacje budowlane są przepisywane do książek obiektów budowlanych bez uprzedniego sprawdzenia.

Często też firmy nie rozróżniają w podstawie opodatkowania powierzchni użytkowej budynku o wysokości w świetle pomiędzy 1,4 m a 2,2 m, która to powierzchnia powinna być wykazywana w deklaracji w 50 proc. w kategorii „budynki związane z prowadzaniem działalności gospodarczej”. Przykładowo, dla pomieszczenia/ budynku, którego wysokość wynosi 2 m, a powierzchnia mierzona „po podłodze” wynosi 100 m2, do opodatkowania należy wykazać 50 m2.

Wyzwaniem dla branży przetwórczej jest także prawidłowe opodatkowanie instalacji technicznych i technologicznych, bez których budynek nie mógłby funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Instalacje te często wychodzą poza obrys budynku. Czy w związku z tym należy je kwalifikować jako budowle? Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę zarówno kryterium techniczno-użytkowe, jak i definicję budowli oraz budynku zawartą w ustawie Prawo budowlane.

41%
firm przetwórczych nadpłaca podatek od nieruchomości

Z doświadczenia Ayming – składka wypadkowa w branży przetwórczej

Częstym wyzwaniem dla firm z branży przetwórstwa przemysłowego jest ograniczenie liczby osób narażonych na czynniki szkodliwe, których natężenia lub stężenia przekraczają dopuszczalne normy. Z uwagi na wykonywanie pracy w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak hale produkcyjne czy magazyny, źródła zagrożeń występujące w środowisku pracy wzajemnie się potęgują. Ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w wielu przypadkach jest niezwykle kosztowne i trudne do wykonania, ponieważ wymaga ingerencji w konstrukcje maszyn bądź budynków.

Większość firm z sektora przetwórczego cechuje wysoki wskaźnik wypadkowości, co przekłada się na wyższą składkę wypadkową. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa, najczęstsze trudności spotyka się podczas określania i klasyfikacji danych wypadków z uwagi na dużą liczbę takich zdarzeń.

68%
nadpłat składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia