Zamknij
photo-1516594798947-e65505dbb29d

Branża spożywcza

Home > Branża spożywcza

Jak sfinansować nowe pomysły, by trafić w oczekiwania wymagających klientów?

Branża spożywcza to jeden z najbardziej konkurencyjnych sektorów na polskim rynku. Z jednej strony firmy muszą dbać o jakość produktów i rozwijać swoją ofertę w celu zaspokojenia rosnących oczekiwań klientów. Z drugiej zaś, stoją u progu wielkiej rewolucji technologicznej, w której kluczową rolę odgrywa Big Data, automatyzacja pracy, transformacja cyfrowa, e-commerce i customer experience. Nie można też zapominać o fundamentalnych kwestiach dla każdego przedsiębiorstwa, jakim jest budowa łańcucha dostaw oraz obranie efektywnej strategii marketingowo-sprzedażowej.

W tak trudnym otoczeniu biznesowym niezbędne jest korzystanie z dostępnych możliwości zmniejszania kosztów operacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy na prace rozwojowe. Aby nadążyć za konkurencją i sprostać wymaganiom rynku, firmy z sektora spożywczego powinny skupić się na rozwoju działalności badawczo-rozwojowej oraz szukać nieoczywistych źródeł oszczędności, które oferuje weryfikacja wysokości podatku od nieruchomości oraz składki wypadkowej.

Wybrane referencje

photo-1545601445-4d6a0a0565f0

Doradzamy klientom, jak optymalnie prowadzić działalność operacyjną i oferujemy kompleksowy konsulting w zakresie:

  • finansowania innowacji: ulgi na badania i rozwój, IP Box, dotacje
  • podatku od nieruchomości, rozliczenia podatku od nieruchomości od nowej inwestycji i cost segregation
  • kosztów pracy: składka wypadkowa, wpłaty na PFRON

Wyślij zapytanie ofertowe

Z doświadczenia Ayming – podatek od nieruchomości w branży spożywczej

W przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej występują duże powierzchnie gruntów niezabudowanych, oczyszczalnie ścieków, budynki przeznaczone do magazynowania (np. materiału siewnego) czy do prowadzenia działalności przez specjalne działy produkcji rolnej. Taka różnorodność składników majątku niejednokrotnie skutkuje mylną kwalifikacją obiektów budowlanych do kategorii podatkowej.

Przedsiębiorstwa spożywcze często posiadają obszerne powierzchnie gruntów niezabudowanych, na których nie prowadzą działalności gospodarczej, ponieważ inwestycje są dopiero w planach lub grunty te stanowią pas zieleni odgradzający zakład od okolicznych zabudowań mieszkalnych. W tego typu przypadkach można zastosować odpowiednie ustawowe wyłączenie lub zwolnienie podatkowe.

Zdarza się, że firmy posiadają w składnikach swojego majątku budynki o specjalnym przeznaczeniu. Chodzi o budynki gospodarcze i te przeznaczone na składowanie np. materiału siewnego. Występowanie tego typu obiektów budowlanych u przedsiębiorców pozwala na zastosowanie preferencji podatkowych w postaci niższej stawki lub zwolnienia z podatku.

Typowe dla branży spożywczej jest korzystanie z własnej oczyszczalni ścieków. Niewłaściwa kwalifikacja poszczególnych elementów oczyszczalni ścieków i ich nieprawidłowe rozróżnienie rodzi komplikacje, które w konsekwencji powodują zawyżenie podstawy opodatkowania.

42%
firm z branży spożywczej nadpłaca podatek od nieruchomości

Z doświadczenia Ayming – składka wypadkowa w branży spożywczej

Wśród czynników szkodliwych występujących w branży spożywczej należy wymienić przede wszystkim pracę w tzw. mikroklimacie zimnym, czyli przy bardzo niskiej temperaturze, co ma bezpośredni wpływ na komfort i zdrowie pracowników. Wielu przedsiębiorców ma problem z określeniem prawidłowej liczby osób pracujących w mikroklimacie zimnym. Ma to związek z niejasnymi przepisami i brakiem ustalenia dopuszczalnej normy.

Wyzwaniem dla branży spożywczej jest utrzymanie niskiego wskaźnika wypadkowości. Wiele zgłaszanych zdarzeń wypadkowych dotyczy bardzo błahych przypadków, takich jak stłuczenia, otarcia czy siniaki. Zdarzenia te mają najczęściej miejsce w obszarze magazynowym i stosunkowo łatwo ograniczyć ich występowanie poprzez regularne akcje prewencyjne lub informacyjne.

60%
nadpłat składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia