Wybierz stronę kraju
Zamknij

FENG - fundusze unijne

Komisja Europejska zaakceptowała Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ogłoszenie harmonogramów i uruchomienie naborów może nastąpić jeszcze w tym roku.

Home > Innowacje > Dotacje unijne > FENG – fundusze unijne
christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Program FENG stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także na aktywizację współpracy pomiędzy biznesem a nauką.

 
Program FENG będzie wspierał:

 • działalność badawczo-rozwojową,
 • wdrażanie innowacji,
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • wzrost konkurencyjności polskich MŚP.

Oferta Programu skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

 

FENG będzie realizowany w ramach 4 priorytetów.

 • Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,36 mld euro

Skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki.

 • Priorytet 2: Środowisko przyjazne innowacjom – 2,65 mld euro

Środki przeznaczone na budowanie i wspieranie otoczenia związanego z tworzeniem innowacji

 • Priorytet 3: Zazielenienie przedsiębiorstw – 800 mln euro

Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju

 • Priorytet 4: Pomoc techniczna – 160 mln euro

Środki na podnoszenie kompetencji, w tym wspieranie beneficjentów w realizacji projektów