Zamknij

FENG - fundusze unijne

Fundusze wspierające innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorców.

Home > Innowacje > Dotacje > FENG – fundusze unijne
christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Program FENG stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także na aktywizację współpracy pomiędzy biznesem a nauką. 

FENG wspomaga:

 • działalność badawczo-rozwojową
 • wdrażanie innowacji
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • wzrost konkurencyjności polskich MŚP

Z dotacji FENG mogą skorzystać:

 • przedsiębiorstwa
 • sektor nauki
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi
 • instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe

Program FENG jest realizowany w ramach 4 priorytetów:

 • Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,36 mld euro

Skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki

 • Priorytet 2: Środowisko przyjazne innowacjom – 2,65 mld euro

Środki przeznaczone na budowanie i wspieranie otoczenia związanego z tworzeniem innowacji

 • Priorytet 3: Zazielenienie przedsiębiorstw – 800 mln euro

Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju

 • Priorytet 4: Pomoc techniczna – 160 mln euro

Środki na podnoszenie kompetencji, w tym wspieranie beneficjentów w realizacji projektów.

Fundusze dla nowoczesnej gospodarki – terminy naborów ścieżka SMART:

 • dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw: 27.06.2024 – 24.10.2024
 • dla konsorcjów MŚP z dużymi przedsiębiorstwami/organizacjami badawczymi /NGO oraz dużych przedsiębiorstw z MŚP/organizacjami badawczymi/ NGO: 10.01.2025 – 28.03.2025

Wsparcie w ramach ścieżki SMART obejmuje 7 modułów:

 • Działania badawczo-rozwojowe
 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny – dofinansowanie na inwestycję w termomodernizację, modernizację infrastruktury, a także zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Dla kogo?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie RP.

Poziom dofinansowania:

do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji

Terminy naborów:

 • 25.04 – 25.07.2024

Ważne – wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.