Zamknij

FENG - fundusze unijne

Fundusze wspierające innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorców.

Home > Innowacje > Dotacje > FENG – fundusze unijne
christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Program FENG stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także na aktywizację współpracy pomiędzy biznesem a nauką. 

FENG wspomaga:

 • działalność badawczo-rozwojową
 • wdrażanie innowacji
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • wzrost konkurencyjności polskich MŚP

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • przedsiębiorstwa
 • sektor nauki
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi
 • instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe

Program FENG jest realizowany w ramach 4 priorytetów:

 • Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,36 mld euro

Skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki

 • Priorytet 2: Środowisko przyjazne innowacjom – 2,65 mld euro

Środki przeznaczone na budowanie i wspieranie otoczenia związanego z tworzeniem innowacji

 • Priorytet 3: Zazielenienie przedsiębiorstw – 800 mln euro

Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju

 • Priorytet 4: Pomoc techniczna – 160 mln euro

Środki na podnoszenie kompetencji, w tym wspieranie beneficjentów w realizacji projektów.

Terminy naborów ścieżka SMART:

 • dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw: 10.05.- 30.10.2023r.czerwiec – październik 2024
 • dla konsorcjów MŚP z dużymi przedsiębiorstwami/organizacjami badawczymi /NGO
  oraz dużych przedsiębiorstw z MŚP/organizacjami badawczymi/ NGO:  15.12.2023 – 08.02.2024
 • dla konsorcjów MŚP: kwiecień-maj 2024

Wsparcie w ramach ścieżki SMART obejmuje 7 modułów:

 • Działania badawczo-rozwojowe
 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja

Kredyt ekologiczny

Terminy naborów:
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mid caps: 25.04 – 25.07.2024

Rodzaje wspieranych projektów w ramach kredytu ekologicznego:

 • Projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poprzez: termomodernizację posiadanych budynków – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego oraz modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.
 • Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu.