Zamknij

FENG - fundusze unijne

Fundusze wspierające innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorców.

Home > Innowacje > Dotacje > FENG – fundusze unijne
christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Program FENG stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także na aktywizację współpracy pomiędzy biznesem a nauką. 

FENG wspomaga:

 • działalność badawczo-rozwojową
 • wdrażanie innowacji
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • wzrost konkurencyjności polskich MŚP

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • przedsiębiorstwa
 • sektor nauki
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi
 • instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe

Program FENG jest realizowany w ramach 4 priorytetów:

 • Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,36 mld euro
 • Skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji i zielonej gospodarki

  • Priorytet 2: Środowisko przyjazne innowacjom – 2,65 mld euro
  • Środki przeznaczone na budowanie i wspieranie otoczenia związanego z tworzeniem innowacji

   • Priorytet 3: Zazielenienie przedsiębiorstw – 800 mln euro
   • Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju

    • Priorytet 4: Pomoc techniczna – 160 mln euro
    • Środki na podnoszenie kompetencji, w tym wspieranie beneficjentów w realizacji projektów

     Na FENG składa się:

     Ścieżka SMART

     Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa:

     I nabór: 21.02 – 09.05.2023

     II nabór: 15.05 – 30.06.2023

     III nabór: marzec – kwiecień 2024

     Projekty konsorcjów:

     Nabór: 26.10.2023 – 09.01.2024

     Wsparcie w ramach ścieżki SMART obejmuje 7 modułów:

     • Działania badawczo-rozwojowe
     • Wdrożenie innowacji
     • Infrastruktura B+R
     • Cyfryzacja
     • Zazielenienie przedsiębiorstw
     • Internacjonalizacja

     Przedsiębiorcy uzyskują więc możliwość realizacji jednego lub kilku modułów w ramach jednego projektu.

     Kredyt technologiczny

     Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP):

     Nabór: 23.03 – 31.05.2023

     Kredyt ekologiczny

     Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mid caps:

     I nabór: 13.06 – 17.08.2023

     II nabór: 22.08 – 21.11.2023

     Rodzaje wspieranych projektów w ramach kredytu ekologicznego:

     • Projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poprzez: termomodernizację posiadanych budynków – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego oraz modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.
     • Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu.