Zamknij

Odpowiedzialny biznes

Nasz wpływ na otoczenie gospodarcze

brett-jordan-JD0D-lReHFE-unsplash

Etyka w Biznesie

Zasady etycznego biznesu definiują sposób, w jaki prowadzimy działalność. Mają silne zastosowanie w naszych relacjach z klientami, partnerami i wszystkimi, którzy mają styczność z Ayming. Bazujemy na takich uniwersalnych wartościach, jak uczciwość, odpowiedzialność i szacunek. Są one dla nas drogowskazem, który wyznacza kierunek naszych działań każdego dnia.

W naszej organizacji wprowadziliśmy zasadę zero tolerancji dla korupcji i z pełnym przekonaniem oczekujemy tego samego od wszystkich naszych kontrahentów.

Stawiamy na uczciwe praktyki rynkowe, co przejawia się m.in. w naszych działaniach marketingowych, polityce informacyjnej oraz transparentności zapisów w umowach.

Jakość i bezpieczeństwo

W Ayming Polska dążymy do doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności. Nasze usługi są realizowane zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001:2015. Nie jest to dla nas jedynie formalny certyfikat, który corocznie z sukcesem odnawiamy. Przede wszystkim jest to potwierdzenie konsekwentnego podążania za najlepszymi praktykami w branży i ciągłego doskonalenia naszych procedur.

Badanie NPS (Net Promoter Score), które przeprowadzamy wśród naszych klientów od 2020 roku, pozwala nam bezpośrednio oceniać ich satysfakcję ze współpracy z nami. Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować na bieżąco na wszelkie potrzeby i sugestie, które napływają od naszych partnerów. Każdy głos jest dla nas cenny, gdyż pozwala nam jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do wymagań rynku.

Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest również ochrona danych. Gwarantujemy, że informacje naszych klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kształtowanie otoczenia rynkowego

Aktywnie uczestniczymy w procesach legislacyjnych, koncentrując się na proponowaniu korzystnych zmian w zakresie innowacji i kosztów pracy. Odegraliśmy ważną rolę we wprowadzeniu ulgi B+R do polskiego systemu prawno-podatkowego oraz późniejszym jej uatrakcyjnianiu.

Kierując się potrzebami przedsiębiorstw, pomagamy im w zarządzaniu obszarem zrównoważonego rozwoju, odnosząc się do strategicznych ram UE na lata 2021–2027.

Odpowiadając na rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadziliśmy na rynek plafromę Acciline+. To narzędzie, opracowane przez ekspertów z dziedziny BHP i prawa pracy, umożliwia firmom skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem pracy, zwiększa precyzję dokumentacji i pomaga w planowaniu działań prewencyjnych, mając na celu redukcję wypadków do minimum.

Edukacja rynku

Angażujemy się w głęboką analizę sektora, tworząc raporty rynkowe oparte na aktualnych trendach i dynamice rynku. Nasze ekspertyzy koncentrują się na kluczowych aspektach innowacyjności oraz kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, uwzględniając perspektywę przedstawicieli biznesu. Organizując spotkania biznesowe, stwarzamy platformę dla dialogu i wymiany najlepszych praktyk w branży. Wszystkie nasze działania opierają się na solidnej metodologii badawczej, gwarantującej wiarygodność i użyteczność wyników.