Wybierz stronę kraju
Zamknij

Dotacje unijne

Przedsiębiorstwa w Polsce mogą skorzystać z wielu możliwości zewnętrznego dofinansowania. Dotacje B+R wspierają między innymi projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne.

Home > Innowacje > Dotacje unijne
photo-1551814360-3c38192c5688

Otrzymanie dotacji unijnych wymaga znajomości kryteriów licznych konkursów i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Złożenie wniosku to dopiero pierwszy etap procesu uzyskiwania dotacji. 

 
Pozyskanie dofinansowania to długotrwały proces, na który składa się identyfikacja projektu, analiza finansowych instrumentów wsparcia, przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz złożenie aplikacji do odpowiedniej instytucji. Finalnym etapem jest rozliczenie uzyskanych środków. Dzięki uwzględnieniu różnych źródeł finansowania oraz wszelkich aspektów formalno-prawnych związanych z realizacją projektów, Ayming indywidualne dopasowuje programy pomocowe do strategii klientów. Usługa Ayming obejmuje cały proces związany z przyznawaniem dotacji unijnych, od wyboru sposobu finansowania aż po rozliczenie projektu i szkolenia.

Specjalizujemy się w zakresie uzyskiwania wsparcia na prowadzone projekty B+R, projekty inwestycyjne (w tym środowiskowe) i tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

Pomagamy uzyskać wsparcie z różnych źródeł:

 • dofinansowanie unijne: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ), Regionalne Programy Operacyjne (RPO) w każdym z 16 województw,

Więcej o konkursach POIR

 • Horyzont 2020 skierowany do wysoce innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Program Odbudowy Next Generation UE

Więcej o Next Generation UE

8 mln
średnia wielkość dotacji uzyskiwanej dla klientów Ayming
60
liczba zrealizowanych projektów w Polsce od 2016 roku
15 tys.
projektów z zakresu B+R i dotacji realizowanych rocznie na świecie

Co oferujemy?

 • doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne
 • ocenę szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o bazę wiedzy i konsultacje zewnętrzne oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy lub rozwoju
 • wsparcie na każdym etapie procesu, od wyboru konkursu, przez profesjonalne przygotowanie dokumentacji, aż po realizację i merytoryczne wsparcie na etapie rozliczania projektu
 • opracowanie aplikacji przez najwyższej klasy ekspertów, w tym naukowców i inżynierów oraz specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć
 • aktywne wsparcie na etapie oceny projektu

Co nas wyróżnia?

 • indywidualne dopasowywanie programu pomocowego do potrzeb i strategii firmy
 • przeprowadzenie klientów przez cały proces uzyskiwania dotacji i zapewnienie prawidłowości rozliczenia pozyskanych środków
 • zespół złożony z ekspertów posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych, inżynierów i ekspertów prawnych
 • rozległe doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w identyfikowaniu działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu nasi klienci mogą skorzystać z innowacyjnych rozwiązań podatkowych (np. ulga na działalność B+R, IP Box)
 • wsparcie w pozyskaniu statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego
 • eksperckie podejście biorące pod uwagę specyfikę każdej branży