Zamknij

Dotacje na innowacje

Przedsiębiorstwa w Polsce mogą skorzystać z wielu możliwości dofinansowania. Dotacje B+R wspierają projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne.

Home > Innowacje > Dotacje
photo-1551814360-3c38192c5688

W Ayming Polska rozumiemy kluczową rolę innowacji w dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu. Wspieramy firmy, które dążą do wprowadzania nowatorskich rozwiązań, oferując profesjonalną pomoc w pozyskiwaniu dotacji na innowacje.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w obszarze doradztwa strategicznego, znamy przepisy, rozumiemy mechanizmy rynkowe i wiemy, jak dostosować się do nich, aby osiągnąć zamierzone cele. Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do procesu aplikacyjnego. Pomagamy na każdym etapie – od oceny szans na uzyskanie dofinansowania, poprzez przygotowanie dokumentacji, aż po finalne rozliczenie projektu.

Rozwijamy strategie, które skupiają się na innowacjach, dopasowując je do konkretnych programów. Dotacje na innowacje są dla nas nie tylko narzędziem wsparcia finansowego, ale również kluczem do przyszłości całego ekosystemu biznesowego, umożliwiającym firmom przyspieszenie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności.

Naszym celem jest stworzenie rozwiązań, które przekształcą innowacyjne pomysły naszych klientów w udane projekty, zdolne do uzyskania dofinansowania. Dlatego opracowujemy indywidualne strategie, które uwzględniają różne źródła finansowania oraz analizujemy wszelkie aspekty formalno-prawne związane z realizacją projektów.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, efektywnie zarządzamy procesem ubiegania się o dofinansowanie. Nasi klienci mogą skupić się na tym, co robią najlepiej – tworzeniu innowacji. Jesteśmy dumni, że możemy wspomagać ich w realizacji tych celów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby przekonać się, jak dotacje na innowacje mogą przyczynić się do rozwoju Państwa firmy. Wspólnie z Wami kształtujemy przyszłość poprzez innowacje.

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowania unijne i krajowe na nowe inwestycje.

Wypełnij ankietę 

 

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu wsparcia na projekty B+R, wdrażanie innowacji, projekty inwestycyjne (w tym środowiskowe) i tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Pomagamy uzyskać finansowanie z różnych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Ścieżka SMART

Terminy naborów:

 • dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw: 27.06.2024 – 24.10.2024
 • dla konsorcjów MŚP z dużymi przedsiębiorstwami/organizacjami badawczymi /NGO oraz dużych przedsiębiorstw z MŚP/organizacjami badawczymi/ NGO: 10.01.2025 – 28.03.2025

Kredyt ekologiczny

Terminy naborów:

 • 25.04 – 25.07.2024 
 • 17.10 – 30.12.2024

Czytaj o FENG

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

W ramach FEnIKS pierwszym planowanym dla przedsiębiorców naborem jest:

 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna – konkurs: „Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach”; nabór planowany na II/III kw. 2024.

Więcej o FenIKS

Fundusze Europejskie dla Regionów

 • Programy Regionalne w każdym z 16 województw

Horyzont 2020

 • Horyzont 2020 skierowany do wysoce innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

Grant rządowy

 • Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2030

Terminy naborów:
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa: tryb ciągły

 

8 mln
średnia wielkość dotacji uzyskiwanej dla klientów Ayming
60
liczba zrealizowanych projektów w Polsce od 2016 roku
15 tys.
projektów z zakresu B+R i dotacji realizowanych rocznie na świecie

Zespół ekspertów

Uzyskanie środków z dotacji wymaga wykorzystania różnych kompetencji. Dlatego projekt realizuje interdyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów, do których należą m.in. specjaliści, inżynierowie, doktoranci, prawnicy i biegli rewidenci, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego.

Dotacje unijne: co oferujemy?

 • doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne
 • ocenę szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o bazę wiedzy i konsultacje zewnętrzne oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy lub rozwoju
 • wsparcie na każdym etapie procesu, od wyboru konkursu, przez profesjonalne przygotowanie dokumentacji, aż po realizację i merytoryczne wsparcie na etapie rozliczania projektu
 • opracowanie aplikacji przez najwyższej klasy ekspertów, w tym naukowców i inżynierów oraz specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć
 • aktywne wsparcie na etapie oceny projektu

Co nas wyróżnia?

 • indywidualne dopasowywanie programu pomocowego do potrzeb i strategii firmy
 • przeprowadzenie klientów przez cały proces uzyskiwania dotacji i zapewnienie prawidłowości rozliczenia pozyskanych środków
 • zespół złożony z ekspertów posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych, inżynierów i ekspertów prawnych
 • rozległe doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w identyfikowaniu działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu nasi klienci mogą skorzystać z innowacyjnych rozwiązań podatkowych (np. ulga na działalność B+R, IP Box)
 • wsparcie w pozyskaniu statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego
 • eksperckie podejście biorące pod uwagę specyfikę każdej branży