Zamknij

FEnIKS - fundusze unijne

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), którego budżet to ponad 24 mld euro.

Home > Innowacje > Dotacje > FEnIKS – fundusze unijne
mufid-majnun-LVcjYwuHQlg-unsplash

Głównym celem FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

W ramach FEnIKS pierwszym planowanym dla przedsiębiorców naborem jest:

 • Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna – konkurs: „Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach”;  nabór planowany na II/III kw. 2024.

Założone cele FEnIKS:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Oferta programu jest skierowana do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko

Dla przedsiębiorców, zarówno dużych jak i MŚP najbardziej interesującymi działaniami w ramach programu FEnIKS są:

 • Cel szczegółowy 2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wsparcie skierowane na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie, ciągów transportowych. Pozwoli również na zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE.

 • Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie energii odnawialnej

W ramach tego działania wsparcie mogą uzyskać firmy inwestujące w następujące formy OZE: energia wiatrowa, słoneczna, biomasa oraz energia geotermalna.

 • Cel szczegółowy 2.6 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

Wspierane będą działania w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi i handlowymi.