Wybierz stronę kraju
Zamknij

Baza wiedzy

Zapoznaj się z analizami ekspertów Ayming, by wznieść swój biznes na wyższy poziom.

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy
photo-1537202108838-e7072bad1927

Pomiary powierzchni do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacony jest w trzech głównych kategoriach: grunty, budynki i budowle. Podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich…
Więcej
pomiary powierzchni do podatku od nieruchomości
Płatne urlopy i nieobecności są kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2021 roku uznał, że koszty zatrudnienia osób dedykowanych do prac badawczo-rozwojowych…
Więcej
Płatne urlopy i nieobecności są kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R
Wyzwania CEO: zarządzanie ryzykiem
Innowacje mogą być źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie ma innowacyjności bez ryzyka. Wynika to z wysokich kosztów takich…
Więcej
Wyzwania CEO: zarządzanie ryzykiem
zrównoważone innowacje
Zrównoważone innowacje celem nowoczesnego biznesu
Dotychczas wzrost gospodarczy był nierzadko osiągany kosztem środowiska. Zysk jest często przedkładany nad dobro planety, choć oba zjawiska mogą współistnieć.…
Więcej
Zrównoważone innowacje celem nowoczesnego biznesu
Składka wypadkowa w branży produkcji tworzyw sztucznych
Z raportu „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności” wynika, że w branży produkcji tworzyw sztucznych występuje bardzo wysoki wskaźnik osób…
Więcej
Składka wypadkowa w branży produkcji tworzyw sztucznych
Wyzwania CEO: inwestowanie w kadrę i własne know-how
Wśród kluczowych elementów budujących innowacyjność firmy znajduje się specjalistyczna wiedza wykwalifikowanych pracowników. Inwestowanie w potencjał własnej kadry sprzyja wypracowaniu know-how…
Więcej
Wyzwania CEO: inwestowanie w kadrę i własne know-how
Składka wypadkowa w branży spożywczej
W raporcie „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności” czytamy, że ponad połowa nadpłat z tytułu składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia…
Więcej
Składka wypadkowa w branży spożywczej

Wartość środka trwałego a podstawa opodatkowania budowli. Przykład elektrowni wiatrowych

Ustawodawca wprowadził dwa sposoby ustalania podstawy opodatkowania budowli. Zgodnie z art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli podatnik…
Więcej
Faza rozpoczęcia produkcji jest działalnością badawczo-rozwojową
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2020 r., za działalność badawczo-rozwojową można uznać fazę…
Więcej
Faza rozpoczęcia produkcji jest działalnością badawczo-rozwojową
Składka wypadkowa w branży metalurgicznej
Sektor metalurgiczny wraz z branżą górniczą charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia osób w warunkach zagrożenia. W raporcie „Składka wypadkowa. Nieoczywisty…
Więcej
Składka wypadkowa w branży metalurgicznej
Ulga B+R w branży IT tylko dla umów o pracę
Nawet jeśli firma działająca w branży IT prowadzi działalność potencjalnie kwalifikowaną jako prace rozwojowe, nie może rozliczyć ulgi badawczo-rozwojowej, jeśli…
Więcej
Ulga B+R w branży IT tylko dla umów o pracę
Wyzwania CEO: współpraca z jednostkami naukowymi
Z naszego badania wynika, że 62 proc. ankietowanych firm współpracowało z podmiotami zewnętrznymi w celu wprowadzania innowacji. Najczęściej były to…
Więcej
Wyzwania CEO: współpraca z jednostkami naukowymi
Składka wypadkowa w branży drzewnej i meblarskiej
Sektor drzewny i meblarski jest uznawany przez ustawodawcę za jeden z bardziej niebezpiecznych, o czym świadczy wysoka kategoria ryzyka –…
Więcej
Składka wypadkowa w branży drzewnej i meblarskiej
Prace teoretyczne pomocne w wypracowaniu przewagi konkurencyjnej są działalnością B+R
Podatnik prowadzi prace teoretyczne oparte m.in. o modele matematyczne i narzędzia cyfrowe. Produkty zaprojektowane w ramach tych działań mogą nigdy nie…
Więcej
Prace teoretyczne pomocne w wypracowaniu przewagi konkurencyjnej są działalnością B+R