Wybierz stronę kraju
Zamknij

Baza wiedzy

Zapoznaj się z analizami ekspertów Ayming, by wznieść swój biznes na wyższy poziom.

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy
photo-1537202108838-e7072bad1927

Praca grafików a rozliczenie ulgi B+R

W rozmowach z firmami wprowadzającymi na rynek nowe produkty często pojawia się kwestia uznawania pracy grafików za etap działalności badawczo-rozwojowej.…
Więcej
działalność badawczo-rozwojowa
Działalność badawczo-rozwojowa. Przykłady nieoczywiste
Warunkiem skorzystania z ulgi na badania i rozwój (ulgi B+R) jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i ponoszenie z tego tytułu kosztów…
Więcej
Działalność badawczo-rozwojowa. Przykłady nieoczywiste
Wyzwania CEO: stworzenie kultury innowacyjnej
Kluczowym wyzwaniem dla innowatorów jest stworzenie kultury innowacyjnej. Wymaga to ukształtowania takiego środowiska pracy, w którym panuje otwartość, wzajemne zaufanie,…
Więcej
Wyzwania CEO: stworzenie kultury innowacyjnej
wpłaty na PFRON
Wpłaty na PFRON bez tajemnic
Pracodawcy mają kilka sposobów na obniżenie kosztów pracy bez konieczności redukcji zatrudnienia lub zamrożenia wynagrodzeń. Jednym z nich jest weryfikacja…
Więcej
Wpłaty na PFRON bez tajemnic
ulga B+R
Ulga B+R w 2021 roku. Niezbędnik przedsiębiorcy
Każda firma, która wprowadza nowe lub ulepsza istniejące procesy, produkty czy usługi, a dodatkowo odprowadza podatek PIT lub CIT, może…
Więcej
Ulga B+R w 2021 roku. Niezbędnik przedsiębiorcy
pomiary powierzchni do podatku od nieruchomości
Pomiary powierzchni do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
Podatek od nieruchomości płacony jest w trzech głównych kategoriach: grunty, budynki i budowle. Podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich…
Więcej
Pomiary powierzchni do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
Płatne urlopy i nieobecności są kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2021 roku uznał, że koszty zatrudnienia osób dedykowanych do prac badawczo-rozwojowych…
Więcej
Płatne urlopy i nieobecności są kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R

Wyzwania CEO: zarządzanie ryzykiem

Innowacje mogą być źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie ma innowacyjności bez ryzyka. Wynika to z wysokich kosztów takich…
Więcej
zrównoważone innowacje
Zrównoważone innowacje celem nowoczesnego biznesu
Dotychczas wzrost gospodarczy był nierzadko osiągany kosztem środowiska. Zysk jest często przedkładany nad dobro planety, choć oba zjawiska mogą współistnieć.…
Więcej
Zrównoważone innowacje celem nowoczesnego biznesu
Składka wypadkowa w branży produkcji tworzyw sztucznych
Z raportu „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności” wynika, że w branży produkcji tworzyw sztucznych występuje bardzo wysoki wskaźnik osób…
Więcej
Składka wypadkowa w branży produkcji tworzyw sztucznych
Wyzwania CEO: inwestowanie w kadrę i własne know-how
Wśród kluczowych elementów budujących innowacyjność firmy znajduje się specjalistyczna wiedza wykwalifikowanych pracowników. Inwestowanie w potencjał własnej kadry sprzyja wypracowaniu know-how…
Więcej
Wyzwania CEO: inwestowanie w kadrę i własne know-how
Składka wypadkowa w branży spożywczej
W raporcie „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności” czytamy, że ponad połowa nadpłat z tytułu składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia…
Więcej
Składka wypadkowa w branży spożywczej
Wartość środka trwałego a podstawa opodatkowania budowli. Przykład elektrowni wiatrowych
Ustawodawca wprowadził dwa sposoby ustalania podstawy opodatkowania budowli. Zgodnie z art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli podatnik…
Więcej
Wartość środka trwałego a podstawa opodatkowania budowli. Przykład elektrowni wiatrowych
Faza rozpoczęcia produkcji jest działalnością badawczo-rozwojową
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2020 r., za działalność badawczo-rozwojową można uznać fazę…
Więcej
Faza rozpoczęcia produkcji jest działalnością badawczo-rozwojową