Zamknij

Ulga robotyzacyjna

Od 2022 roku przedsiębiorcy inwestujący w robotyzację i automatyzację produkcji mogą skorzystać z nowej ulgi na roboty.

Home > Innowacje > Ulga robotyzacyjna
photo-1553678324-f84674bd7b24

Ulga na robotyzację już dostępna

Ulga robotyzacyjna polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych stanowiących koszt uzyskania przychodu, który jest związany z inwestycjami w robotyzację. Preferencja podatkowa będzie dotyczyć tylko nowych robotów.

Ulga ma w założeniu funkcjonować na kształt ulgi badawczo-rozwojowej. Podatnikowi prowadzącemu działalność produkcyjną będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zaliczył do kosztów uzyskania przychodu. Planowany okres obowiązywania ulgi robotyzacyjnej to pięć lat – od początku 2022 do końca 2026 roku.

POBIERZ ULOTKĘ

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • zakup robotów przemysłowych
 • zakup maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów funkcjonalnie z nimi związanych
 • zakup maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy
 • zakup maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • zakup urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych
 • koszty leasingu

 

Warunki skorzystania z ulgi na robotyzację

 • Ulga ma być dostępna dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy branżę.
 • Ulga obejmie płatników PIT i CIT.
 • Przedsiębiorcy będą mogli standardowo odliczyć koszty na robotyzację w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego dokonają dodatkowego odpisu (tak jak w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową).
 • Do ulgi kwalifikują się tylko roboty spełniające definicję robota przemysłowego.

 

Ulga na robotyzację – wsparcie Ayming

 • Prawidłowe zidentyfikowanie działań B+R – przeprowadzamy kompleksową analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim zakresie firma może skorzystać z ulgi na robotyzację.
 • Identyfikacja kosztów – określamy, które koszty i w jakim zakresie można zaliczyć do ulgi robotyzacyjnej. Z definicji robota przemysłowego wynika, że nie każdy robot w przedsiębiorstwie będzie kwalifikował się do ulgi.
 • Zabezpieczenie prawne – przygotowujemy i kompletujemy dokumenty niezbędne na etapie ewentualnej weryfikacji organów skarbowych, a także uzyskujemy interpretacje podatkowe.
 • Wsparcie na każdym etapie procesu – zapewniamy pełne wsparcie techniczne, naukowe, a także obsługę księgową i możliwość reprezentowania firmy przed organami podatkowymi.
 • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w realizacji projektów z zakresu finansowania działalności badawczo-rozwojowej dysponujemy unikalną wiedzą na temat zakresu dostępnych instrumentów. Podpowiemy, jakie z nich zastosować dla osiągnięcia maksymalnych korzyści.
 • Bezpieczeństwo wdrożenia – nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem.