Zamknij

Segregacja kosztów

Prawidłowe oszacowanie wysokości podatku od nieruchomości jest szczególnie ważne na etapie planowania przyszłych inwestycji.

Home > Podatki > Segregacja kosztów
photo-1518345598672-283ca2f7c022

Nowe inwestycje przedsiębiorstwa, takie jak zakup gruntów, wznoszenie kolejnych budynków czy tworzenie nowych instalacji, muszą zostać uwzględnione przy ustalaniu należnego podatku od nieruchomości. 

 
Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w segregacji kosztów dla nowopowstałej inwestycji, dzięki czemu możliwe jest ustalenie przyszłej podstawy opodatkowania we właściwej wysokości. Nasi eksperci skutecznie przeprowadzają inwentaryzację, rozliczenie księgowe i podatkowe inwestycji. Zaproponowane rozwiązania zapewnią prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości w kolejnych latach i uniknięcie nadpłat.
 

Co oferujemy?

 • identyfikację i wyodrębnienie środków trwałych wytworzonych lub zakupionych do realizacji inwestycji na podstawie dostarczonej dokumentacji księgowej, architektonicznej, budowlanej i prawnej
 • przyporządkowanie właściwych wartości początkowych do poszczególnych środków trwałych stanowiących podstawę do wyliczenia wartości odpisów amortyzacyjnych oraz należnego podatku od nieruchomości od nowej inwestycji
 • przyporządkowanie odpowiednich stawek amortyzacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
 • przygotowanie podstawy do stworzenia rejestru środków trwałych dla badanej inwestycji
 • przygotowanie zestawień na potrzeby wyliczenia podatku od nieruchomości (dla wszystkich kategorii podatkowych – budynki, budowle, grunty)
 • przygotowanie informacji do Ewidencji Gruntów i Budynków składanych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Co nas wyróżnia?

 • od 2004 r. wspieramy firmy w Polsce w zakresie weryfikacji podatku od nieruchomości, realizując ponad 2600 projektów
 • posiadamy ponad 30-letnie, globalne doświadczenie w zakresie podatku od nieruchomości
 • nasz zespół złożony jest z ekspertów podatkowych, prawników, inżynierów budowlanych i architektów
 • współpracowaliśmy z organami administracji publicznej w większości gmin w Polsce
 • analizę wykonujemy w oparciu o wizję lokalną nieruchomości, pomiary powierzchni użytkowej budynków oraz dokumentację księgową i techniczną
 • wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia projektu, zapewniając prawidłowość i bezpieczeństwo wdrożenia