Zamknij

Ulga na ekspansję

Ulga umożliwia odliczenie od podatku dochodowego wydatków poniesionych na marketing i reklamę w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Home > Innowacje > Ulga na ekspansję
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

Ulga na ekspansję obowiązuje od 2022 roku i pozwala obniżyć koszty przeznaczane na marketing, reklamę czy promocję produktów. Mogą nią być objęte koszty kwalifikowane w wysokości do 1 mln zł, co dla podatnika CIT oznacza oszczędność w wysokości 190 tys. zł rocznie.

Preferencja ta jest związana z wprowadzaniem nowych produktów, dlatego może być stosowana komplementarnie z innymi mechanizmami podatkowymi:

 • ulgą B+R oraz ulgą na prototyp – gdy firma opracowała i produkuje nowy produkt, a następnie zaczyna go sprzedawać;
 • ulgą na robotyzację – jeśli firma planuje zakup robota przemysłowego, aby produkować więcej, co przełoży się na osiągnięcie wyższych przychodów.

Warunki skorzystania z ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję dotyczy firm wdrażających nowe produkty na rynku lokalnym lub planujących ekspansję zagraniczną z istniejącymi produktami (nie obejmuje usług). Mogą z niej skorzystać wszyscy podatnicy bez względu na sektor działania lub wielkość przedsiębiorstwa, którzy przeznaczają środki na marketing i promocję.

Dodatkowo muszą spełnić jeden z trzech warunków dotyczących przychodów:

 • zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu do roku poprzedzającego,
 • osiągnąć przychody ze sprzedaży nowych produktów,
 • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Co ważne, przy rozliczaniu ulgi należy uwzględniać wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Nie ma wymogu dotyczącego minimalnego wzrostu, więc nawet jeśli przychód wzrośnie o 1 zł, to podatnik może skorzystać z ulgi na ekspansję.

Odliczenie kosztów w celu zwiększenia przychodów

Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi na ekspansję

Koszty działań promocyjno-informacyjnych

 • Zakup przestrzeni reklamowych
 • Przygotowanie strony internetowej
 • Opracowanie publikacji prasowych
 • Opracowanie broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów

Koszty uczestnictwa w targach

 • Organizacja miejsca wystawowego
 • Zakup biletów lotniczych dla pracowników
 • Zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników

Koszty przygotowania produktów

 • Dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów

Koszty opracowania dokumentacji

 • Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom

Koszty uzyskania przychodów - odliczenie

Ulga na ekspansję – wsparcie Ayming

 • Szkolenie w zakresie możliwości skorzystania z ulgi (warunki, zasady, wytyczne itd.)
 • Zweryfikowanie, czy podatnik kwalifikuje się do ulgi
 • Identyfikacja kosztów kwalifikowanych
 • Przygotowanie kalkulacji niezbędnych do rozliczenia
 • Wsparcie merytoryczne w czasie całego procesu rozliczenia ulgi, w tym reprezentowanie klienta w kontaktach z urzędem skarbowym