Zamknij
photo-1541587943171-46b1eacd11fa

Branża górnicza i wydobywcza

Home > Branża górnicza i wydobywcza

Jak być konkurencyjnym i zapewnić większe bezpieczeństwo pracownikom?

Polskie kopalnie zmagają się z szeregiem problemów, które wynikają z wyczerpywania się surowców, stosowania pracochłonnych metod wydobycia i niskim wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki. Największym wyzwaniem dla branży górniczej i wydobywczej jest konieczność inwestowania w innowacyjne technologie, dbanie o bezpieczeństwo pracowników oraz minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Bez tego dalszy rozwój i znalezienie nowych rynków zbytu będą jeszcze trudniejsze niż obecnie.

Bezpieczeństwo, rozwój i efektywność to główne hasła, które przyświecają nowoczesnym kopalniom. U progu czwartej rewolucji przemysłowej nieobce są im innowacje i nowoczesne technologie, które pozwalają tworzyć nowatorskie rozwiązania i budować przyjazny środowisku sektor wydobywczy. Jednak taki rozwój wymaga dużych nakładów finansowych oraz konieczności rozwijania projektów innowacyjnych. Zarządy kopalń powinny szukać źródeł oszczędności w swoich przedsiębiorstwach, chociażby weryfikując wysokość opłat związanych z podatkiem od nieruchomości czy składką wypadkową.

 

Nasze projekty dla branży górniczej i wydobywczej

70 mln
zł przeanalizowanych kwot podatku od nieruchomości
30 tys.
stanowisk pracy przeanalizowanych pod kątem warunków zagrożenia
photo-1523848309072-c199db53f137

Doradzamy klientom, jak optymalnie prowadzić działalność operacyjną i oferujemy kompleksowy konsulting w zakresie:

  • finansowania innowacji: ulgi na badania i rozwój, IP Box, dotacje
  • podatku od nieruchomości, rozliczenia podatku od nieruchomości od nowej inwestycji i cost segregation
  • kosztów pracy: składka wypadkowa, wpłaty na PFRON

Wyślij zapytanie ofertowe

 

Z doświadczenia Ayming – podatek od nieruchomości w branży górniczej

Przedsiębiorstwa górnicze ze względu na charakter prowadzonej działalności często są w posiadaniu dużej powierzchni gruntów. Znaczna część z nich zwykle jest zajęta pod wyrobiska górnicze. Jednak grunty położone w większej odległości od terenu kopalni często nie są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym przypadku istotna jest weryfikacja dokumentacji źródłowej (wypisów z ewidencji gruntów i budynków), jak również stanu faktycznego. Z raportu Ayming wynika, że 48 proc. przedsiębiorstw górniczych nadpłaca podatek od nieruchomości, a 24 proc. ma niedopłaty.

Kolejnym wyzwaniem jest opodatkowanie budowli wchodzących w skład nieruchomości przedsiębiorstw zajmujących się górnictwem. Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. (sygn. P 33/09) można wywnioskować, jak należy opodatkować obiekty budowlane znajdujące się w wyrobiskach górniczych. Zdaniem Trybunału gminy mają prawo pobierać podatek tylko od części obiektów budowlanych znajdujących się na terenie kopalni, a nie od całej wartości wyrobisk.

48%
firm z branży górniczej nadpłaca podatek od nieruchomości

 

Z doświadczenia Ayming – składka wypadkowa w branży górniczej

Dla sektora górniczego i wydobywczego charakterystyczne jest równoczesne występowanie wielu czynników szkodliwych w środowisku pracy. Zaliczamy do nich przede wszystkim hałas, zapylenie i wysoką temperaturę. Obecność tak wielu czynników wpływających na komfort i bezpieczeństwo pracy przekłada się bezpośrednio na wysokość płaconej składki wypadkowej. Przedsiębiorstwa działające w branży górniczej i wydobywczej uiszczają już na wstępie dwukrotnie wyższą daninę niż chociażby firmy z branży spożywczej.

Do głównych wyzwań, związanych z prawidłowym ustaleniem wysokości składki wypadkowej, należy określenie stanowisk pracy, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm czynników szkodliwych oraz podanie dokładnej liczby osób zatrudnionych na tych stanowiskach. W kopalniach mamy do czynienia z ciągłą rotacją pracowników i zmianą stanowisk pracy w obrębie np. wyrobisk górniczych. W ciągu roku część korytarzy jest zamykana i tworzone są kolejne. Pracownicy pracują nie tylko pod ziemią, ale także na powierzchni przy obróbce.

72%
nadpłat składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia