Zamknij
General-Page-Image-Medical-equipment

Branża farmaceutyczna

Home > Branża farmaceutyczna

Jak utrzymać konkurencyjność i znaleźć finansowanie na dalsze projekty innowacyjne?

Nie ma drugiego bardziej innowacyjnego sektora polskiej gospodarki niż branża farmaceutyczna. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich lat, rodzime przedsiębiorstwa zdołały na tyle się rozwinąć, że dziś tworzą szósty co do wielkości rynek w Unii Europejskiej. Jest to o tyle znaczące osiągnięcie, że globalna konkurencja wśród firm farmaceutycznych jest ogromna. Za tym sukcesem stoi inwestowanie w innowacje, które zapewniają firmom w Polsce dalszy rozwój i wzrost konkurencyjności. Innowacje w farmacji mogą przybierać różną postać, np. opracowanie nowego leku, podniesienie wartości terapeutycznej już istniejącego, obniżenie kosztów wytwarzania czy bardziej wygodny sposób podawania leku pacjentom.

Bez dalszych inwestycji w innowacyjne projekty zdobywanie kolejnych rynków zbytu oraz tworzenie nowych produktów będzie utrudnione. Aby kontynuować działalność badawczo-rozwojową, należy znaleźć źródła finansowania zarówno na nowe technologie, jak i pokrycie kosztów osobowych. Ayming Polska pomaga firmom farmaceutycznym zabezpieczyć ich pozycję, przyśpieszyć wzrost i skutecznie wykorzystywać szanse na wprowadzanie innowacji dzięki uldze B+R i IP Box.

photo-1522335579687-9c718c5184d7

Doradzamy klientom, jak optymalnie prowadzić działalność operacyjną i oferujemy kompleksowy konsulting w zakresie:

  • finansowania innowacji: ulgi na badania i rozwój, IP Box, dotacje
  • podatku od nieruchomości, rozliczenia podatku od nieruchomości od nowej inwestycji i cost segregation
  • kosztów pracy: składka wypadkowa, wpłaty na PFRON

Wyślij zapytanie ofertowe

Z doświadczenia Ayming – ulga B+R w branży farmaceutycznej

  • Zatrudnienie – 250+
  • Roczne koszty osobowe B+R – 1 mln zł
  • Roczne pozostałe koszty kwalifikowane – 1 mln zł
  • CIT 19%