Wybierz stronę kraju
Zamknij

Filozofia Ayming

Bardzo dobre wyniki nie pojawiają się same. My je osiągamy.

walker-fenton-650778-unsplash

Nasza wizja

Inspiruje nas wizja przedsiębiorstw, które dzięki naszemu długofalowemu wsparciu osiągają zrównoważony wzrost i pozytywnie oddziałują na swoich pracowników, klientów i otoczenie.

Nasza misja

Nasz nadrzędny cel, który towarzyszy nam we wszystkim, co robimy, jest jasny. Wspieramy klientów w uzyskiwaniu lepszych wyników finansowych. Generujemy środki na poprawę płynności finansowej i inwestycje w dalszy rozwój. Wykorzystujemy do tego nasze międzynarodowe doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Dzielimy się ryzykiem i sukcesami z naszymi klientami.

Further Together – razem zajdziemy dalej

Sukces Ayming i lepsze wyniki finansowe naszych klientów to rezultat działań naszych pracowników, wynikający z ich wiedzy, wyznawanych wartości i zachowań.

Kultura Ayming odzwierciedla i pielęgnuje te wartości i sposoby zachowania. „Further together” to hasło, które w prosty sposób podsumowuje naszą kulturę i podejście do pracy w zespołach i z naszymi klientami. Jest to kluczowa część tego, w jaki sposób przyciągamy talenty oraz tworzymy rozwijające i przyjazne środowisko pracy.

Wartości Ayming nie zostały narzucone z góry. Są wyrazem tego, co nasi ludzie myślą i czują o firmie i swojej roli w organizacji. W 2018 r. poprosiliśmy naszych kolegów, aby własnymi słowami opisali swoje wartości i sposób działania. Grupy fokusowe spotykały się we wszystkich krajach, w których działamy, a ankieta została przeprowadzona wśród wszystkich naszych pracowników.

Z tego procesu wyłoniły się wartości, które są częścią naszego DNA.

 

Jak razem pracujemy?

Wspieramy siebie nawzajem, dzieląc się wiedzą i pomysłami oraz łącząc nasze komplementarne umiejętności, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

 

Jak wprowadzamy innowacje?

Badamy i analizujemy, wykorzystując do rozwiązywania problemów nasze przedsiębiorcze podejście, wiedzę o branży oraz kreatywne myślenie.

 

 

Jak osiągamy cele?

Skupiamy się na wynikach klienta, wypracowujemy konkretne rozwiązania oparte o nasze doświadczenie i ekspertyzę, a nie o teorię biznesu.

 

 

Jak się komunikujemy?

Słuchamy, doceniamy wszystkie punkty widzenia, bez stronniczości lub z góry przyjętych założeń. Zachęcamy do dialogu, jasno i otwarcie przekazujemy fakty współpracownikom i klientom.

 

Jak się czujemy?

Jesteśmy zaangażowani i pełni zapału, pracujemy w pozytywnym i przyjaznym środowisku i czujemy się usatysfakcjonowani tylko, gdy odnosimy naprawdę wartościowe wyniki.

 

Jak działamy?

Szanujemy siebie nawzajem i tworzymy relacje oparte na szczerości i zaufaniu, przestrzegając najwyższych standardów etycznych we wszystkich naszych relacjach biznesowych.