Zamknij

Ochrona środowiska

W obliczu globalnych wyzwań środowiskowych, jako Ayming Polska z zaangażowaniem podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska. Nasze inicjatywy nie tylko skupiają się na minimalizacji negatywnego wpływu na planetę, ale również promują zrównoważone praktyki w kontekście codziennych wyborów.

noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash

Redukcja śladu węglowego i zrównoważony transport

Jesteśmy głęboko świadomi wpływu działalności biznesowej na środowisko, dlatego też aktywnie działamy na rzecz redukcji śladu węglowego. Wybór lokalizacji naszej siedziby, z łatwym dostępem do komunikacji publicznej i ścieżek rowerowych, jest jednym z elementów tej strategii. Dodatkowo, pracując w trybie hybrydowym, dajemy naszym pracownikom możliwość wyboru miejsca pracy – w biurze czy zdalnie. Dzięki tej elastyczności nie tylko poprawiamy komfort i wydajność pracy, ale również znacząco ograniczamy emisję CO2 związana z dojazdami do miejsca pracy. Co więcej, aktywnie promujemy odbywanie spotkań w formule online, co pozwala na znaczne ograniczenie podróży służbowych, a tym samym dalszą redukcję naszego wpływu na środowisko.

Wsparcie dla inicjatyw mających na celu redukcję dwutlenku węgla z atmosfery jest dla nas priorytetem. Dlatego też współpracujemy z Treedom – korporacją, która finansuje sadzenie drzew przez lokalnych rolników na całym świecie.

Oszczędność zasobów i ochrona ekosystemów morskich

Nasze działania nie kończą się na redukcji emisji. Dążymy również do efektywnej oszczędności zasobów. Stawiamy na ograniczenie zużycia plastiku, odpowiednią segregację odpadów oraz promowanie elektronicznego obiegu dokumentów, by zmniejszyć zużycie papieru.

Swoimi działaniami pokazujemy, że hasło “Liczy się każda kropla” nie jest tylko biznesowym sloganem, ale głęboko odwzorowuje wartości zakotwiczone w naszej kulturze organizacyjnej. W tym kontekście, współpracujemy z organizacją „Ocean as Common”. W ramach naszego partnerstwa, w ostatniej akcji wsparliśmy odnowę gorgonii w Morzu Śródziemnym. Gorgonie pełnią ważną rolę w ekosystemie morskim, dlatego ich ochrona i odnowa są kluczowe dla zachowania równowagi biologicznej w wodach.

Angażowanie pracowników w działania proekologiczne

Nasi pracownicy są sercem strategii środowiskowej Ayming. „Tydzień bez samochodu” to tylko jedna z wielu inicjatyw, które miały na celu zaangażowanie zespołu w działania na rzecz środowiska. W ciągu pięciu dni zachęcaliśmy do rezygnacji z samochodów na rzecz bardziej ekologicznych środków transportu. Dzięki tej akcji podkreśliliśmy, jak ważne są małe kroki w dążeniu do globalnych zmian. Zaoszczędziliśmy 1168 kg CO2, rezygnując z przejechania 6300 km samochodami.

Promocja wiedzy i wspieranie zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy świadomi, że w dzisiejszym świecie wiedza to klucz do rozwoju. Dlatego stawiamy na edukację i promowanie zrównoważonego rozwoju w różnych aspektach naszej działalności. Przede wszystkim, aktywnie uczestniczymy w tworzeniu publikacji, takich jak „Profit & Planet”, w której pokazujemy, że dbałość o środowisko nie musi być w sprzeczności z biznesowym sukcesem. W rzeczywistości to właśnie długoterminowa rentowność firm może przyczynić się do ratowania naszej planety.

Ponadto, w wielu naszych raportach badamy recepcję koncepcji CSR, zrównoważonego rozwoju oraz raportowania niefinansowego na różnych rynkach. Dzięki tym analizom, dostarczamy cennej wiedzy na temat tego, jak firmy mogą włączyć zrównoważony rozwój do swoich strategii biznesowych, co w efekcie może pozytywnie wpłynąć również na ich innowacyjność. Poprzez te działania staramy się podkreślić, że odpowiedzialność społeczna i dbałość o środowisko są nie tylko kwestią etyki, ale także kluczem do przewagi konkurencyjnej w nowoczesnym świecie biznesu.

Pozyskiwanie finansowania na projekty promujące zrównoważony rozwój

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oraz rozbudowane kompetencje w dziedzinie pozyskiwania finansowania, aktywnie wspieramy przedsiębiorstwa dążące do zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszym specjalistycznym umiejętnościom, wspieramy chociażby firmy innowacyjnie podchodzące do problemu odpadów. Współpracujemy z tymi, które opracowały nowatorskie metody ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, poprodukcyjnych czy tekstyliów. Dzięki naszej ekspertyzie, wielu przedsiębiorstwom, które angażują się w ekonomię cyrkularną, ochronę środowiska i wspieranie lokalnych społeczności, udało się uzyskać znaczące oszczędności – 16 mln PLN – z tytułu ulgi B+R.

Odpowiedzialna polityka zakupowa

Rozumiejąc znaczenie odpowiedzialnych praktyk zakupowych w dzisiejszym świecie, redefiniowaliśmy naszą politykę zakupową, kierując ją ku modelowi gospodarki o obiegu zamkniętym. Wierzymy, że wspieranie gospodarki lokalnej oraz dokonywanie świadomych zakupów to nie tylko wyraz dbałości o planetę, ale również długoterminowe inwestycje w przyszłość naszego biznesu. Przyjmując te wartości, priorytetem staje się zakup produktów i usług, które są produkowane w sposób zrównoważony, mają długi cykl życia i są pochodzenia lokalnego. Takie podejście nie tylko wspiera lokalne społeczności i gospodarki, ale również przyczynia się do zmniejszenia naszego śladu węglowego i promuje zasady zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw.