Wybierz stronę kraju
Zamknij

Składka wypadkowa

Niewiele firm szuka oszczędności w obszarze obniżenia kosztów składki wypadkowej. Weryfikacja składki może przynieść oszczędności w wysokości nawet 3 proc. rocznej masy wynagrodzeń.

Home > Koszty pracy > Składka wypadkowa
photo-1527199768775-bdabf8b32f61

Składka wypadkowa jest kosztem opłacanym w całości przez pracodawcę. Ustala się ją indywidualnie, a jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Regularna i coroczna weryfikacja składki wypadkowej pozwala uzyskać znaczące oszczędności.

 
Składka wypadkowa jest jedyną składką w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, która jest zależna od wielu czynników i ruchoma. Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej zależy m.in. od liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia i poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz charakteru działalności przedsiębiorstwa i związanej z nią kategorii ryzyka. Każda firma, która skutecznie dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, a tym samym minimalizuje występowanie zagrożeń i wypadków w środowisku pracy, płaci niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie wystarczy raz ustalić wysokość składki – trzeba ją weryfikować co roku i to pod kątem wielu czynników.

 

Z analiz Ayming wynika, że firmy tracą na zawyżaniu opłat z tytułu składki wypadkowej.

2%
nadpłat składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia
75%
firm płaci składkę wyliczoną w oparciu o wyższą stopę procentową niż to wynika z ich kodu PKD

Składka wypadkowa nieoczywistym kosztem

W wielu przypadkach osoby decyzyjne w firmach nie mają świadomości, że składka wypadkowa jest rozliczana w sposób nieprawidłowy, co skutkuje znaczącymi nadpłatami. Tymczasem płatnicy mogą weryfikować obciążenia z tytułu składki wypadkowej i skutecznie odzyskiwać nadpłacone środki nawet do 5 lat wstecz.

Z doświadczenia Ayming wynika, że składka wypadkowa jest często traktowana przez firmy jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy. Przez to nie jest tak ściśle kontrolowany przez działy finansowe jak inne koszty operacyjne. Pokutuje przekonanie, że jest to stała danina na rzecz ZUS i jej wysokością nie można zarządzać w takim samym stopniu, jak chociażby kosztem energii.

Dlaczego składka wypadkowa jest istotna w kontekście kosztów operacyjnych firm?

Pobierz ulotkę

 

Koszt pod kontrolą ekspertów

Ayming Polska przeprowadza kompleksową weryfikację składki wypadkowej. Obejmuje ona szereg działań w celu uzyskania oszczędności oraz zminimalizowania poziomu składek w kolejnych latach.

1500
zrealizowanych projektów w Polsce
99%
skuteczności w zakresie wniosków złożonych do ZUS
100 mln
zidentyfikowanych oszczędności w zakresie składki wypadkowej

Co oferujemy?

 • weryfikację wysokości składki wypadkowej i uzyskanie ewentualnych nadpłat do 5 lat wstecz
 • ocenę stanu wypadkowości w spółce, która bezpośrednio wpływa na koszty składki wypadkowej
 • analizę parametrów występujących w spółce i czynników szkodliwych dla zdrowia zgodnie z obowiązującymi normami i interpretacjami ZUS, PIP i GUS
 • dostosowanie wysokości współczynnika korygującego w celu uzyskania optymalnej składki wypadkowej
 • badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • wsparcie merytoryczne i prawne w czasie ewentualnych kontroli ZUS i PIP
 • bezpieczeństwo wdrożenia – potwierdzamy z ZUS prawidłowość proponowanych rozwiązań

Co nas wyróżnia?

 • największe doświadczenie na rynku – w 2005 r. wprowadziliśmy tę usługę na polski rynek
 • bezpieczeństwo wdrożenia proponowanych rozwiązań, dzięki stosowaniu autorskiej metodologii
 • stosowanie rozwiązań prawnych, które istotnie zwiększają skalę możliwych do osiągnięcia oszczędności
 • zespół złożony z ekspertów prawnych, byłych pracowników ZUS i specjalistów z zakresu BHP
 • współpraca ze wszystkimi 43 oddziałami ZUS na terenie całej Polski i z blisko połową z 215 inspektoratów
 • przygotowywanie profesjonalnej dokumentacji przez uprawnionych specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz BHP