Wybierz stronę kraju
Zamknij

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma organizacjami partnerskimi, wspierając ich członków w poprawie wyników finansowych i operacyjnych.

rawpixel-788601-unsplash

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców. Obecnie zrzesza prawie 500 francuskich oraz polskich firm. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Odgrywa też aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców.

 

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa utworzona w 1999, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Obecnie skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Ayming Polska przewodniczy Zespołowi ds. Ulg Innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Izba powstała w 1988 roku i od tego czasu wspiera działania na rzecz rozwoju branży chemicznej. Obecnie zrzesza blisko 150 firm członkowskich. Jest organizatorem Kongresu Polska Chemia – ogólnopolskiego wydarzenia dla całej branży.