Zamknij

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma organizacjami partnerskimi, wspierając ich członków w poprawie wyników finansowych i operacyjnych.

rawpixel-788601-unsplash

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa utworzona w 1999 r., reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Obecnie skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Ayming Polska przewodniczy Zespołowi ds. Ulg Innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

 

 

 

 

Business Center Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowanie w Polsce konkurencyjnej i otwartej na świat gospodarki rynkowej. Do  klubu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

 

 

 

 

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowanie relacji i rozwojowi polskiego biznesu. Za swoją szczególną misję przyjął stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę praktyków biznesu i wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców. Obecnie zrzesza prawie 500 francuskich oraz polskich firm. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Odgrywa też aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Izba powstała w 1988 roku i od tego czasu wspiera działania na rzecz rozwoju branży chemicznej. Obecnie zrzesza blisko 150 firm członkowskich. Jest organizatorem Kongresu Polska Chemia – ogólnopolskiego wydarzenia dla całej branży.

 

 

 

PSSE jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, która stanowi instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Pomorska Strefa od lat znajduje się wśród najlepszych stref ekonomicznych na świecie w ramach rankingu fDi Global Free Zones.