Zamknij

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma organizacjami partnerskimi, wspierając ich członków w poprawie wyników finansowych i operacyjnych.

rawpixel-788601-unsplash

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa utworzona w 1999 r., reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Obecnie skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Ayming Polska przewodniczy Zespołowi ds. Ulg Innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

 

 

 

 

 

Business Center Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowanie w Polsce konkurencyjnej i otwartej na świat gospodarki rynkowej. Do  klubu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

 

 

 

 

 

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowanie relacji i rozwojowi polskiego biznesu. Za swoją szczególną misję przyjął stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i idei poprzez unikalną współpracę praktyków biznesu i wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Izba powstała w 1988 roku i od tego czasu wspiera działania na rzecz rozwoju branży chemicznej. Obecnie zrzesza blisko 150 firm członkowskich. Jest organizatorem Kongresu Polska Chemia – ogólnopolskiego wydarzenia dla całej branży.

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE), jedna z największych organizacji branżowych w Polsce, kształtuje rynek elektromobilności. Realizuje projekty w zakresie infrastruktury ładowania, flot pojazdów elektrycznych i rynku eTruck. Działa na rzecz rozwoju sektora emobility w gospodarce i edukacji, dążąc do wprowadzenia idei zeroemisyjnego transportu. Współpraca z różnymi organizacjami na szczeblu rządowym, pozarządowym i międzynarodowym umożliwia realizację nadrzędnego celu PIRE – wdrożenie elektromobilności jako narzędzia do osiągnięcia neutralności klimatycznej i budowania ekosystemu elektromobilności opartego na nowych technologiach.

Wrocławski Park Technologiczny to instytucja otoczenia biznesu, która wspiera firmy działające w każdej skali. WPT jest największym w Polsce parkiem technologicznym, pod kątem liczby firm działających na jej terenie. W przestrzeni Parku działają firmy innowacyjne, przedsiębiorcy i naukowcy z sektora badawczo-rozwojowego, a także spółki lokujące tu swoje działy badawczo-rozwojowe. Jest to doskonałe miejsce zarówno dla startupów, przedsiębiorstw z sektora MSP, jak i dużych, międzynarodowych firm. WPT wspiera także rozwój młodych firm prowadząc m.in. dwa inkubatory przedsiębiorczości DAIP – Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz IIP – Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości w którym rozwinęło się już ponad 220 firm.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, który jest częścią Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest doświadczonym partnerem biznesowym, który oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych, rozwoju technologii i digitalizacji przedsiębiorstw. Obszarem działalności Parku jest także doradztwo w obszarze wdrażania innowacji i szkolenia, które wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań. PPNT to ośrodek, w którym innowacyjne firmy i naukowcy znajdują zarówno przestrzeń na wynajem, jak i różnorodne usługi wspierające ich rozwój. PPNT realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi od ponad 30 lat pomaga firmom i instytucjom badawczym skutecznie chronić prawa własności intelektualnej i osiągać międzynarodowe sukcesy. Kancelaria doradza w sprawach dotyczących wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich i ochrony know-how.
Eksperci kancelarii JWP pomagają w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony i w zarządzaniu prawami własności intelektualnej, a także sporządzaniu umów, wycen oraz obsłudze transakcji związanych z obrotem praw wyłącznych. Wspieramy przedsiębiorców i naukowców już na wczesnym etapie tworzenia i wdrażania nowych produktów i usług, aż po ich komercjalizację oraz bezpieczne wprowadzanie na wybrane rynki.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i w regionie CEE. Integruje wiodące marki z całego łańcucha wartości w elektromobilności. Tworzy środowisko producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych oraz wszystkich pozostałych podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu.
Zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw, będąc 2. pod względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych organizacją branżową w Europie. Działa na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie. Tworzy najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i praktyków elektromobilności.

Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie. Stowarzyszenie wspiera Członków w budowaniu zrównoważonej strategii, która przez najbliższe lata będzie definiować ich stosunek do rozwoju, biznesu, partnerów, środowiska, lokalnych społeczności, pracowników, polityki diversity & inclusion. PSE dostarcza wiedzy na temat regulacji prawnych, monitoruje zmiany legislacyjne, analizuje najnowsze trendy i dane rynkowe. zrównoważonego rozwoju, reprezentuje członków we wspólnych działaniach na rzecz kształtowania przyjaznego otoczenia gospodarczo – prawnego, umożliwiającego skuteczny i szeroki rozwój ESG w Polsce. Jest platformą, która łączy duże podmioty, organizacje, samorządy, korporacje, średni i mniejszy biznes wokół idei ESG, stwarzając pole do kooperacji, wymiany myśli i wspólnego rozwoju.