Wybierz stronę kraju
Zamknij

Polska Strefa Inwestycji

Jeśli planujesz nową inwestycję, możesz skorzystać z ulgi w podatku dochodowym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Home > Innowacje > Polska Strefa Inwestycji
photo-1615406020658-6c4b805f1f30

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to program, dzięki któremu można uzyskać ulgę CIT/PIT na realizację nowej, jeszcze nierozpoczętej inwestycji w ramach przedsiębiorstwa. Ulga podatkowa stanowi tzw. regionalną pomoc inwestycyjną.

 
PSI umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.
 

Czym jest nowa inwestycja?

Zgodnie z art. 2 ust.1. pkt 1 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, przez nową inwestycję należy rozumieć:

  • utworzenie nowego zakładu,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez przedsiębiorstwo,
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie.

 

Kto może z skorzystać z ulgi?

Ulga z tytułu PSI jest dostępna dla inwestorów na terenie całej Polski bez względu na wielkość podmiotu. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłowego oraz nowoczesnych usług dla biznesu (np. IT, prace B+R) po spełnieniu kryteriów ilościowych i jakościowych.

Ulga PSI nie obejmuje przedsiębiorstw, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.
 

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Przedsiębiorca, chcący skorzystać z ulgi w ramach PSI, musi złożyć wniosek o wsparcie, który jest oceniany pod względem kryteriów ilościowych i jakościowych.

Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Są one uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana inwestycja. Najniższe wymagane koszty obowiązują w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach kryteriów jakościowych bierze się pod uwagę zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Dodatkowo punkty są przyznawane w zależności od lokalizacji nowej inwestycji.
 

Ile jest czasu na wykorzystanie ulgi?

Z pomniejszonego podatku w ramach przyznanej ulgi inwestor może korzystać przez 10, 12 lub 15 lat. Maksymalny okres zwolnienia zależy od wybranej lokalizacji.
 

Ulga PSI – zakres wsparcia Ayming

  • weryfikacja możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym w kalkulacja limitu zwolnienia
  • identyfikacja wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu w celu otrzymania maksymalnego wsparcia
  • analiza korzyści i zobowiązań związanych z ulgą w ramach PSI
  • przeprowadzenie przez proces ubiegania się o decyzję o wsparciu, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz kontakty z właściwymi organami w trakcie oraz po złożeniu wniosku

Co nas wyróżnia?

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w zakresie uzyskiwania dodatkowych środków na rozwój firm, oferujemy analizę wszystkich dostępnych instrumentów finansowania nowej inwestycji. Rozpoczynając od ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, poprzez dotacje unijne, ulgę robotyzacyjną, ulgę badawczo-rozwojową czy pozostałe ulgi proinnowacyjne wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Wiemy, jak działają i wpływają na siebie powyższe mechanizmy, dzięki czemu potrafimy dobrać te z nich, które będą najlepsze do wykorzystania przez naszych klientów z perspektywy ich potrzeb i oczekiwań. Nasze międzynarodowe know-how oraz setki projektów realizowanych w Polsce w obszarze finansowania innowacji sprawiają, że nasi partnerzy otrzymują sprawdzone rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami prawno-podatkowymi.