Zamknij

Czy na pewno nie mogę rozliczyć ulgi B+R? Trzy szczególne przypadki

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > ABC innowacji > Czy na pewno nie mogę rozliczyć ulgi B+R? Trzy szczególne przypadki
ABC innowacji
24 sierpnia, 2023

Korzystasz z CITu estońskiego, zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub zlecasz prace B+R firmom zewnętrznym? Poznaj trzy szczególne przypadki, gdy połączenie tych rozwiązań z ulgą B+R wciąż jest możliwe.

CIT estoński – zwróć uwagę, jakich lat dotyczy

Jeśli firma korzysta ze zryczałtowanej formy opodatkowania w ramach CITu estońskiego, nie może jednocześnie rozliczać ulgi B+R. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie lat podatkowych objętych CITem estońskim. Ulgę B+R można rozliczyć za lata, w których spółka nie korzystała z CITu estońskiego.

Przykładowo:

  • 2023 – to pierwszy rok, w którym korzystasz z CITu estońskiego,
  • 2017-2022 – za te lata możesz rozliczyć ulgę B+R i wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Upewnij się, czy cała działalność firmy jest objęta PSI

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, który umożliwia uzyskanie ulgi podatkowej na realizację nowej inwestycji. Aby obliczyć wysokość zwolnienia podatkowego w ramach PSI należy przygotować zestaw kosztów kwalifikowanych, które trzeba ponieść, aby uruchomić nową inwestycję. W ramach kalkulacji oszczędności wynikających z ulgi B+R nie można uwzględniać działalności objętej zwolnieniem strefowym PSI.

Jednak często zdarza się, że w firmie tylko część działalności jest objęta zwolnieniem strefowym, np. jedna lokalizacja lub część produkcji. W takim wypadku koszty kwalifikowane, które powstają w zakresie działalności nieobjętej zwolnieniem strefowym, można rozliczyć w ramach ulgi B+R.

Sprawdź, czy Twoi pracownicy są zaangażowani w prace B+R zlecane na zewnątrz

W ramach działalności badawczo-rozwojowej Twoja spółka zleca innym firmom część prac koncepcyjnych, twórczych czy badawczych. W tej sytuacji usługi zewnętrzne nie stanowią kosztu kwalifikowanego do rozliczenia w ramach ulgi B+R, z wyjątkiem tych świadczonych przez jednostki naukowe.

Jednak zanim prace zostaną zlecone na zewnątrz, pracownicy Twojej firmy opracowują plan badań, analizę ryzyka czy też określają docelowe parametry nowego produktu. To również oni wdrażają wyniki prac badawczo-rozwojowych otrzymane z zewnętrznej firmy. W takim wypadku koszty osobowe dotyczące zaangażowania własnej kadry można kwalifikować do rozliczenia w ramach ulgi B+R.

Jeśli korzystasz z CITu estońskiego, Polskiej Strefy Inwestycji czy zlecasz B+R firmom zewnętrznym,  nie zakładaj, że skorzystanie z ulgi B+R jest całkowicie wykluczone. Warto najpierw przeprowadzić szczegółową analizę sytuacji Twojej firmy. Wyniki mogą pokazać, że mimo wszystko jesteś w stanie uzyskać dodatkowe oszczędności dzięki uldze B+R.

Autor publikacji:

Tomasz Stańczyk, Manager ds. ulg innowacyjnych Dział Innowacji Ulg i Dotacji w Ayming

 

Ulga na badania i rozwój

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *