Zamknij

Atrakcyjne źródła wsparcia w dotacjach w 2019 r.

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Atrakcyjne źródła wsparcia w dotacjach w 2019 r.
Aktualności
21 lutego, 2019

Przed nami ostatnie dwa lata obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. Kolejna perspektywa 2021-2027 zapowiada się mniej korzystnie dla przedsiębiorców, którzy będą mogli uzyskać dofinansowanie jedynie na projekty związane z B+R. Z kolei konkursy inwestycyjne będą związane przede wszystkim z tematami środowiskowymi. Poniżej prezentujemy najciekawsze konkursy z wysokim współczynnikiem sukcesu, w których mogą obecnie wystartować przedsiębiorcy.

 

Projekty B+R: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) i Regionalny Program Operacyjny (RPO)

Przedsiębiorca planujący projekt B+R może szukać dofinansowania w ogólnopolskim POIR bądź w konkursach regionalnych RPO, właściwych dla danego województwa.

Konkursy z POIR
•    1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. „szybka ścieżka”
Terminy naboru:
01.04-01.07.2019 z alokacją 1.050 mln PLN
16.09-16.12.2019 z alokacją 1.100 mln PLN
Konkurs skierowany dla każdego rodzaju projektu B+R, którego tematyka jest związana z KIS – Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Z konkursu są wyłączone te przedsiębiorstwa, które planują projekt na terenie województwa mazowieckiego. Firma zarejestrowana na Mazowszu może przeprowadzić projekt w innym województwie i wówczas jest uprawniona do złożenia wniosku.

Dodatkową alternatywą dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego są konkursy RPO. Jednak w tym roku nie przewiduje się naboru na tego typu projekty.

•    1.2 INNOstal, termin 15.05-18.08 z alokacją 190 mln PLN
Inicjatywa skierowana dla sektora stalowego. Wyłączone projekty realizowane na Mazowszu.
•    1.2 INNOship, termin 17.06-16.09 z alokacją 200 mln PLN
Program skierowany dla sektora stoczniowego. Wyłączone projekty realizowane na Mazowszu.
•    1.2 GameINN, termin 15.03-14.06.2019 z alokacją 100 mln PLN
Poddziałanie przeznaczone jest wyłącznie na cele B+R związane z grami komputerowymi. Wyłączone projekty realizowane na Mazowszu.

Konkursy B+R z RPO
Z harmonogramów naboru, opublikowanych pod koniec 2018 r. i właściwych dla każdego RPO, wynika, że jedynie w województwie mazowieckim oraz świętokrzyskim nie są planowane działania współfinansujące prace B+R. W pozostałych województwach planowane konkursy mają przewidzianą alokację na poziomie od 8 mln PLN w województwie zachodniopomorskim do 180 mln PLN w województwie łódzkim.

 

Projekty Inwestycyjne wyłącznie dla MŚP (wyjątek stanowi POIR 2.1): Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) oraz Regionalny Program Operacyjny (RPO)

Start w 2018 r.

•    POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, termin 08.10.2018 r.-26.04.2019 r. z alokacją 350 mln PLN
Środki są przeznaczone na zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń bądź linii technologicznych dla przedsiębiorców MŚP z całej Polski.

Start w lutym
•    POWP 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, termin luty-kwiecień z alokacją 150 mln PLN. Poddziałanie skierowane do konsorcjów tworzonych z podmiotów MŚP z Polski Wschodniej, których celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług sieciowych.
•    RPO śląskie 3.2. Innowacje w MŚP, rozpoczęcie naboru w lutym, alokacja 20 mln PLN
Działanie na zakup środków trwałych dla przedsiębiorców MŚP na terenie województwa śląskiego.
•    RPO świętokrzyskie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, rozpoczęcie naboru w I kwartale, alokacja 70 mln PLN
Działanie na zakup środków trwałych dla przedsiębiorców MŚP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Start w marcu
•    RPO dolnośląskie 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, rozpoczęcie naboru w marcu, alokacja 12 mln PLN
Działanie na zakup środków trwałych dla przedsiębiorców MŚP na terenie województwa dolnośląskiego.
•    POIR 3.2.1 „Badania na rynek”, termin 25.03-08.05.2019 r. z alokacją ponad 1 mld PLN
Poddziałanie skierowane na komercjalizację przeprowadzonych prac B+R dla przedsiębiorców MŚP z całej Polski.
Konkurs przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców MŚP z Polski Wschodniej, których celem jest sfinansowanie wdrożenia innowacji procesowych, produkcyjnych i usługowych.
•    POIR 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, termin 11.03-30.04.2019 r. z alokacją 400 mln PLN

Konkurs przeznaczony na zakup infrastruktury i środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorców z całej Polski. Konkurs również dla dużych przedsiębiorstw.

Start w kwietniu
•    POWP 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, termin kwiecień-maj 2019 r. z alokacją 120 mln PLN

Start w maju
•    RPO małopolskie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, rozpoczęcie naboru w maju, alokacja 23 mln PLN
Działanie na zakup środków trwałych dla przedsiębiorców MŚP na terenie województwa małopolskiego.

Start w październiku
•    POIR 3.2.1 „Badania na rynek”, termin 01.10-31.10.2019 r. z alokacją ponad 1 mld PLN
Poddziałanie skierowane na komercjalizację przeprowadzonych prac B+R dla przedsiębiorców MŚP z całej Polski.

 

Projekty środowiskowe dla dużych firm i MŚP – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

•    1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”, rozpoczęcie naboru w marcu, planowana alokacja 200 mln PLN
•    1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, rozpoczęcie naboru kwiecień, planowana alokacja 100 mln PLN
•    1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”, rozpoczęcie naboru kwiecień, alokacja 200 mln PLN

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *