Zamknij

Ayming Polska dołącza do Polskiego Stowarzyszenia ESG

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ayming Polska dołącza do Polskiego Stowarzyszenia ESG
Aktualności
8 marca, 2024

W związku z rosnącymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz zwiększającą się świadomością społeczną i biznesową na temat zrównoważonego rozwoju, w Ayming Polska podjęliśmy decyzję o wstąpieniu do Polskiego Stowarzyszenia ESG. Rozumiemy, jak trudne może być dla firm dostosowanie do nowych standardów raportowania i transparentne informowanie o swoich działaniach. Naszym celem jest nie tylko pomoc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wymogom, ale również dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami.

Dołączenie do Polskiego Stowarzyszenia ESG stanowi – przede wszystkim – fundament dalszego rozwoju naszej nowej oferty usługowej, skierowanej do przedsiębiorstw w zakresie efektywnego i transparentnego raportowania ESG. Naszym celem jest dostarczanie firmom kompleksowego wsparcia w identyfikacji kluczowych obszarów ich oddziaływania na środowisko, społeczeństwo oraz ład zarządczy, a także pomaganie w ich adekwatnym odzwierciedleniu w raportach ESG. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą nie tylko sprostać wymogom regulacyjnym, ale również znacząco przyczynić się do promowania zrównoważonego rozwoju i budowania zaufania wśród ich interesariuszy.

Przystępując do Polskiego Stowarzyszenia ESG, mamy na celu nie tylko dzielenie się naszym doświadczeniem i wiedzą z innymi członkami stowarzyszenia, ale również pogłębianie współpracy z liderami zrównoważonej transformacji. Uważamy, że członkostwo to otwiera nowe możliwości wymiany najlepszych praktyk i dalszego rozwoju naszych usług. Zobowiązujemy się do aktywnego uczestnictwa w działaniach stowarzyszenia, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać naszych klientów w budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych.

To dla nas również okazja do dalszego rozwoju naszych usług i podkreślenia roli, jaką pełnimy w promowaniu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej wśród przedsiębiorstw. Wierzymy, że dzięki aktywnemu uczestnictwu w Polskim Stowarzyszeniu ESG będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać naszych klientów w budowaniu zrównoważonych strategii, które harmonijnie łączą cele biznesowe z wartościami ESG. Dzięki solidnemu ugruntowaniu na rynkach europejskich, jesteśmy w stanie czerpać z najlepszych praktyk i przeprowadzać dokładne analizy porównawcze na różnych płaszczyznach – lokalnych, międzynarodowych i branżowych. To pozwala nam dostarczać klientom rozwiązania najwyższej jakości, adekwatne do globalnych standardów zrównoważonego rozwoju – komentuje Magdalena Burzyńska, ESG International Director Ayming, członkini Rady Innowatorów ESG w Polskim Stowarzyszeniu ESG.

Zasady zrównoważonego rozwoju wdrażamy również w ramach swojej organizacji. W działaniach z tego zakresu, skupiamy się na minimalizacji naszego śladu węglowego i promowaniu ekologicznych rozwiązań. Lokalizacja naszej siedziby z łatwym dostęp do komunikacji publicznej i ścieżek rowerowych oraz promowanie pracy hybrydowej przyczyniają się do redukcji emisji CO2. Działania takie jak międzynarodowa współpraca z organizacjami na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów morskich, inicjatywy proekologiczne angażujące pracowników, a także promowanie różnorodności i inkluzywności, podkreślają nasze zaangażowanie w kwestie ekologiczne oraz społeczne.

Planujemy również uruchomienie fundacji skoncentrowanej na promowaniu innowacyjności wśród młodzieży szkolnej, studentów oraz w środowisku start-upów. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie rozwoju nowych pomysłów i rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiego społeczeństwa i biznesu.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *