Zamknij

Czy granty NCN są atrakcyjne dla przedsiębiorstw?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Czy granty NCN są atrakcyjne dla przedsiębiorstw?
Aktualności
9 listopada, 2016

Badania podstawowe są niezbędnym motorem prac badawczych, bez którego rozwój innowacyjnych technologii nie jest możliwy. W Europie od ponad dekady widoczna jest tendencja do zwiększania nakładów na badania podstawowe oraz ich promocji wśród przedsiębiorców [J.E. Celis, FEBS Letters 2004, 563, 1-2]. Wskazywana jest potrzeba zrównoważonego współistnienia badań podstawowych oraz stosowanych, które już na etapie koncepcyjnym ukierunkowane powinny być na konkretny cel. Prowadzenie badań podstawowych wiąże się z poprawą jakości prac badawczych, które są elementem kluczowym na drodze do rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości proponowanych produktów i usług.

 

W Europie prowadzone są prace nad ożywieniem tego sektora badań. Również w Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na naukę, która jest głównym źródłem innowacyjności i symulatorem postępu technologicznego. Odpowiedzią na tę rozwijającą się potrzebę są granty badawcze przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

NCN wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych czyli prac eksperymentalnych i teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy. Wnioskodawcami konkursów mogą być nie tylko jednostki, konsorcja i sieci naukowe, ale również przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego, centra naukowo-przemysłowe tworzone przez przedsiębiorców przy współpracy z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcy prowadzący badania w innej formie.

 

Na co granty?

Z oferty grantowej rzadko korzystają przedsiębiorcy, a warto rozważyć taką możliwość, gdyż uzyskanie grantu badawczego wiąże się z licznymi korzyściami. Grantobiorcy otrzymują finansowanie kosztów wynagrodzeń dla wykonawców projektów, kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Do puli kosztów kwalifikowalnych zaliczają się także koszty materiałów, surowców, odczynników i półproduktów, koszty zakupu drobnego sprzętu, a także zakupu rozmaitych usług badawczych i specjalistycznych, konsultacji czy wyjazdów służbowych.

NCN przyznaje granty na finansowanie projektów badawczych z różnorodnych dziedzin nauki, techniki i inżynierii, obejmujących nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce. Pośród objętych możliwością finansowania dyscyplin znajdują się również te cieszące się szczególnym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, takie jak: synteza i materiały, nauki o lekach, inżynieria procesów i produkcji, inżynieria systemów i telekomunikacji, informatyka czy nauki o ziemi.

Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o granty na projekty badawcze w konkursie OPUS, w ramach którego finansowany jest zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu. Finansowanie sprzętu dotyczy również konkursów PRELUDIUM oraz SONATA, które przeznaczone są dla osób rozpoczynających karierę naukową.

 

Przegląd konkursów

Ciekawe możliwości współpracy i rozwoju daje przedsiębiorstwom prowadzącym działalność badawczą konkurs HARMONIA, który dedykowany jest projektom badawczym prowadzonym w ramach współpracy międzynarodowej, które nie podlegają współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W tym roku pojawiła się również druga odsłona nowego konkursu BEETHOVEN realizowanego w ramach współpracy Narodowego Centrum Nauki z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Konkurs ten daje centrom naukowo-przemysłowym możliwość realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych.

Szczególnie interesujący z punktu widzenia przedsiębiorców jest konkurs TANGO, realizowany przez NCN wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczący wsparcia praktycznego wykorzystania badań podstawowych. Konkurs TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych na drodze badań podstawowych, a więc stworzenie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a działalnością przemysłową. Projekt pozwala na rozpoznanie potencjału aplikacyjnego prowadzonych badań podstawowych. Przeprowadzane w ramach projektu TANGO prace nie ograniczają się zatem do stworzenia koncepcji gospodarczego wykorzystania wyników badań, ale obejmują również pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników oraz przeprowadzenie analizy rynku diagnozującej zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.

Podejście to umożliwia odpowiednie ukierunkowanie realizowanych w kraju badań podstawowych pod kątem zapotrzebowania przemysłu oraz rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców i klientów, mając przy tym na uwadze wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i prowadzonych w nich prac badawczych. Konkursy proponowane przez NCN promują również tworzenie centrów naukowo-przemysłowych, które są ośrodkami umożliwiającymi bezpośrednią współpracę pomiędzy nauką a biznesem.

Autor: dr inż. Kamila Konopińska

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *