Zamknij

Elektromobilność jako przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Perspektywa i wyzwania

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Elektromobilność jako przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Perspektywa i wyzwania
Aktualności
22 grudnia, 2023

Przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie głęboką przemianę w związku rozwojem elektromobilności. Wynika ona z lepszego zrozumienia wpływu człowieka na środowisko, a co za tym idzie zmieniających się trendów rynkowych i regulacji prawnych wprowadzanych przez kolejne państwa. Polscy przedsiębiorcy modyfikują swoją ofertę podążając za kierunkiem wyznaczanym przez globalne trendy, aby utrzymać istotną rolę na światowym rynku motoryzacyjnym. W celu rozwoju nowego typu produktów przedsiębiorcy poszukują możliwości dodatkowego finansowania prowadzonych projektów. Warto w takiej sytuacji zbadać możliwość skorzystania z istniejących narzędzi wsparcia oferowanego przez Państwo, takiego jak ulgi podatkowe lub dotacje.

Rozwój i wpływy na globalnym rynku elektromobilności

Wielkość globalnego rynku e-mobility oszacowana została na 109,23 miliardów dolarów w 2022 r. i oczekuje się, że w latach 2023–2030 rynek ten będzie rósł przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 14,6%.

Na wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych będą miały wpływ m.in. wprowadzane przez UE regulacje takie jak zaplanowany na 2035 rok zakaz sprzedaży samochodów z napędem spalinowym. Przewiduje się, że w 2032 r. sprzedaż  pojazdów elektrycznych będzie odpowiadać za 67% sprzedaży nowych samochodów. Równolegle rósł będzie popyt na ogniwa akumulatorowe.

Polska ma szansę zostać hubem produkcyjnym sektora e-mobility

Jest to ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw. Obecnie w Polsce produkowanych jest 30% wszystkich baterii do pojazdów powstających w Europie, co czyni ją największym eksporterem baterii do samochodów elektrycznych w UE. Jednocześnie Polska jest drugim co do wielkości globalnym dostawcą litowo-jonowych akumulatorów samochodowych (lub ich komponentów) i zajmuje 10 miejsce na liście największych na świecie eksporterów podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Jest to więc bezprecedensowa szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw, a więc i polskiej gospodarki w związku z transformacją motoryzacji w kierunku zeroemisyjności. Polska może stać się istotnym beneficjentem zmiany w branży motoryzacyjnej przekształcając się w hub produkcyjny sektora elektromobilności.

Dostępne mechanizmy finansowania innowacji

Masowe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do oferty polskich przedsiębiorstw wymagać będzie  jednak wsparcia finansowego spoza dotychczas dostępnych źródeł, takich jak środki własne, finansowanie pozyskane od inwestorów czy venture capital. Nasi klienci przyznają, że istotnym wsparciem finansowania innowacji w ich przedsiębiorstwach są środki uzyskane w wyniku korzystania z przysługujących im ulg podatkowych oraz pozyskane dotacje.

Przyszłość e-mobility z ulgą B+R – inwestycje, które się opłacają

W erze transformacji branży motoryzacyjnej, podczas której e-mobility staje się kluczowym elementem sektora, przedsiębiorstwa rozwijające innowacyjne rozwiązania, mogą znaleźć wsparcie w uldze podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

Ulga podatkowa B+R w Polsce jest dostępna od 2016 roku dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w innowacje. Od 2022 roku każda firma może odliczyć do 200% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji. Wyniki prowadzonej działalności nie mają znaczenia, co oznacza, że ulgę można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż trwają.

Możliwość skorzystania z ulgi na badania i rozwój jest otwarta dla firm z sektora e-mobility, które rozwijają projekty polegające na:

  • Opracowaniu nowych produktów – w szczególności projektów, takich jak nowoczesne systemy bateryjne czy infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Ulepszaniu istniejących produktów – na przykład rozwój baterii litowo-niklowo-kobaltowo-manganowych (NMC) przez firmy specjalizujące się w technologii LFP.
  • Rozwoju i modyfikacji procesów, włączając w to innowacje w procesach wytwarzania lub utylizacji baterii.
  • Opracowywaniu nowych usług, takich jak zaawansowane systemy autoryzacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Ważną informacją jest fakt, że projekty muszą być innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa, ale niekoniecznie na skalę województwa czy kraju.

30% ulgi na prototyp: przewaga dla pionierów innowacji

Jeżeli w wyniku prac B+R będzie wykonywana produkcja próbna opracowanego produktu, np. wspomnianych wcześniej systemów bateryjnych, to koszty przygotowania do produkcji i samej produkcji próbnej można objąć ulgą na prototyp. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu (zakupionych środków trwałych takich jak elementy linii produkcyjnej, zużytych do pierwszej produkcji materiałów i surowców) i wprowadzenia na rynek nowego produktu(badań i ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji itp.).

Podatkowe wsparcie ekspansji

Uzupełnieniem wyżej wymienionych ulg jest ulga na ekspansję, która jest związana z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorstwa, które wdrażają nowe produkty na rynku lokalnym (np. nowego rodzaju elementy infrastruktury ładowania) lub rozpoczynają sprzedaż swoich produktów na rynkach zagranicznych. Konieczne jest również spełnienie jednego z trzech warunków przychodowych: zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w porównaniu do roku poprzedzającego, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Inwestycje w automatyzację z ulgą podatkową

W przypadku automatyzacji procesów produkcyjnych (np. montaż poszczególnych komponentów z wykorzystaniem robotów) i zakupu w tym celu maszyn będących fabrycznie nowymi środkami trwałymi warto również zweryfikować, czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację. Jest to preferencja podatkowa pozwalająca odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów (odpisów amortyzacyjnych) poniesionych na robotyzację

Dotacje – wsparcie finansowe projektów o wysokim stopniu innowacyjności

W przypadku poszukiwania źródeł finansowania, na etapie planowania projektu można rozważyć pozyskanie wsparcia w formie dotacji na innowacje. Dotowane projekty nie mogą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku w konkursie, co nie ma znaczenia przy korzystaniu z ulg podatkowych. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą skorzystać z wielu możliwości dofinansowania unijnego lub krajowego. Dotacje wspierają projekty badawczo-rozwojowe, wdrażanie innowacji, projekty inwestycyjne (w tym środowiskowe) i tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Ayming pomaga uzyskać finansowanie z różnych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej. Co istotne, w przypadku chęci uzyskania dofinansowania projekty badawczo-rozwojowe muszą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności. W zależności od rodzaju konkursu wymagana jest nowość na skalę województwa, kraju, a nawet wyższa. Przykładowo mogą to być projekty dotyczące opracowania nowej technologii produkcji baterii litowo-jonowych w postaci nowej kombinacji surowców, z których składa się ogniwo baterii.

Autorka publikacji:

Aleksandra Rafalak, Konsultant Dział Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *