Zamknij

Jak zmienią się ceny energii elektrycznej w 2019 roku?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Jak zmienią się ceny energii elektrycznej w 2019 roku?
Aktualności
10 stycznia, 2019

Końcówka roku 2018 przyniosła nieoczekiwane zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce. Rząd postanowił przeciwdziałać podwyżkom cen prądu zapowiadanym na rok 2019. W ostatnich dniach grudnia przegłosował projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest utrzymanie cen energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie.

 

Kluczowe zmiany zaproponowane przed rząd

1. Niższa stawka akcyzy od energii elektrycznej

Dotychczas obowiązująca opłata wynosząca 20 zł za MWh wykorzystanej energii elektrycznej została czterokrotnie zmniejszona i od 1 stycznia jest równa 5 zł za MWh. ­

2. Obniżenie opłaty przejściowej

Od nowego roku opłata przejściowa dla klientów nie będących gospodarstwami domowymi wynosi odpowiednio:

  • niecałe 8 gr dla odbiorców, którzy są przyłączeni do sieci na niskim napięciu
  • 20 gr dla odbiorców przyłączonych do sieci na wysokim napięciu

za każdy kilowat mocy umownej na miesiąc. W tym przypadku stawki zmniejszą się o około 95% w porównaniu do tych z roku 2018.

3. Zamrożenie cen energii

Ta zmiana wzbudza najwięcej kontrowersji. Zakłada zamrożenie cen energii w kontraktach na 2019 rok na poziomie obowiązującym w umowach sprzed 30 czerwca 2018 roku. W praktyce przełoży się to na korekty rozliczeń za okres od 1 stycznia z terminem wykonania do 1 kwietnia 2019 roku, jeżeli te rozliczenia były oparte na nowych, wyższych cennikach za energię elektryczną. Co za tym idzie, spółki obrotu energią elektryczną kupią energię drożej niż będą mogły ją sprzedawać.

W takiej sytuacji sprzedawcy mają możliwość ubiegania się o zwrot utraconego przychodu od Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, którego budżet w wysokości 4 mld zł zostanie pokryty ze sprzedaży dodatkowej partii uprawnień do emisji CO2. W przypadku niedostosowania się do zapisów ustawy, firmy energetyczne mogą otrzymać karę w wysokości aż 5% ich rocznych przychodów. W przypadku tej zmiany pozostaje wciąż wiele znaków zapytania. A to dlatego, że Komisja Europejska może potraktować tę formę zadośćuczynienia jako bezprawną pomoc publiczną i efekty takiej decyzji trudno przewidzieć.

Ile zaoszczędzimy?

Rząd stoi na stanowisku, że wprowadzenie powyższych zmian zahamuje podwyżki cen energii o 60-100 złotych za MWh. Faktyczne oszczędności będą pochodziły ze zmniejszenia akcyzy i obniżenia opłaty przejściowej. Łącznie przyniesie to oszczędności rzędu 4 mld zł.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *