Zamknij

Nie rezygnuj z rozliczenia ulgi B+R

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Nie rezygnuj z rozliczenia ulgi B+R
Aktualności
26 marca, 2019

31 marca upływa termin składania deklaracji CIT. Przedsiębiorcy od niemal trzech lat mają prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Od 2018 r. można odpisywać od podstawy opodatkowania aż 100 proc. kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości firmy i nawet 150 proc. w przypadku centrów badawczo-rozwojowych. Jednak z badania Ayming wynika, że co trzecia firma w ogóle nie słyszała o uldze B+R.

 

Raport Ayming „Ulga B+R. Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw” wskazuje, że aż 45 proc. firm twierdzi, że nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej. Jest to wynik o tyle zaskakujący, że w badaniu wzięli udział przedstawiciele branż, w których działania B+R występują najczęściej w ramach regularnie prowadzonej aktywności.

Firmy w Polsce nadal postrzegają działalność badawczo-rozwojową jako zaawansowane procesy, których efektem jest innowacyjność co najmniej na skalę kraju. To mylne przekonanie powstrzymuje je przed skorzystaniem z ulgi, która jest obecnie najbardziej przystępną formą wsparcia rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. A ta, wbrew pozorom, jest rozumiana na mocy obowiązujących przepisów bardzo szeroko. Działalność B+R to każde prace w ramach codziennej aktywności operacyjnej firmy, które noszą znamiona ulepszenia, unowocześnienia lub zmiany dotychczasowego sposobu działania. Może to być na przykład ulepszona receptura produktu, zmniejszona waga opakowania, użycie nowych materiałów przy produkcji, rozwój oprogramowania czy stworzenie prototypu nowej maszyny.

 

Szansa na oszczędności

Firmy, które nie identyfikują u siebie działań B+R i nie korzystają z ulgi, tracą szansę na uzyskanie znacznych oszczędności. Dla przykładu, przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej ponosi rocznie 1 mln zł kosztów osobowych oraz 800 tys. zł pozostałych kosztów, przy stawce CIT 19 proc. może odzyskać nawet 342 tys. zł. Są to na tyle wysokie środki, że będą miały istotny wpływ na dalszy rozwój firmy oraz wzrost jej konkurencyjności.

Głównymi wydatkami ponoszonymi na działalność B+R są koszty materiałów i surowców oraz koszty zatrudnienia, co pochłania łącznie ponad 60 proc. budżetu przedsiębiorstw. Istotny wydatek stanowi też zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych, które w tej chwili można odliczyć w ramach ulgi B+R tylko w sytuacji, gdy zostały zakupione od jednostki naukowej.

 

Jak uzyskać ulgę B+R?

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać w ulgi B+R, muszą spełnić następujące warunki:

  • określić, czy prowadzą działalność badawczo-rozwojową,
  • wskazać, które działania i w jakim zakresie stanowią działalność B+R,
  • zidentyfikować koszty kwalifikowane, zgodnie z katalogiem wskazanym w ustawach,
  • podzielić koszty kwalifikowane na kategorie, które wskazuje katalog i w ten sposób wykazać je w ewidencji księgowej,
  • przygotować dokumentację projektów B+R i dokumentację kadrową,
  • w razie potrzeby wystąpić o indywidualną interpretację podatkową,
  • wykazać koszty kwalifikowane w formularzu do rocznego zeznania podatkowego – CIT-BR,
  • odliczyć dodatkowo od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane wykazane w formularzu CIT-BR w wysokości odpowiadającej poszczególnym kategoriom kosztów.
Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *