Zamknij

Niskie zainteresowanie dużych firm dotacjami UE

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Niskie zainteresowanie dużych firm dotacjami UE
Aktualności
12 sierpnia, 2016

 

„Szybka Ścieżka” to bezsprzecznie jeden z najpopularniejszych konkursów finansowanych ze środków unijnych, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do stworzenia innowacji produktowej lub procesowej oraz wdrożenia jej wyników na rynku.

 

Nowatorski mechanizm, wprowadzony przez NCBiR był istotną zmianą jakościową w procesie finansowania projektów B+R w stosunku do poprzednich naborów. Agencja wyszła naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw skracając proces oceny projektów do 60 dni, ograniczając tym samym czas realizacji projektów. Z perspektywy działalności biznesowej firmy i zdobywania przewagi konkurencyjnej jest to kwestia niezwykle istotna.

W przeprowadzonym w tym roku pierwszym etapie naboru konkursu dedykowanego dużym przedsiębiorstwom,  wpłynęło zaledwie 7 wniosków na łączną kwotę nieco ponad 100 mln PLN (alokacja na konkurs wynosi 1 miliard PLN), dla porównania, w ubiegłym roku w ramach tego samego konkursu, już w pierwszym naborze wpłynęło 114 wniosków na łączną kwotę dwukrotnie przewyższającą przydzieloną alokację na poddziałanie.

Próg minimalny wartości kosztów kwalifikowanych, który wynosi 12 mln PLN nawet dla dużego przedsiębiorcy może stanowić pewną barierę. Jest to o tyle istotne, że poziom dofinansowania dla podmiotów innych niż MŚP wynosi jedynie 25%, co wymaga zagwarantowania wkładu własnego na poziomie min. 9 mln PLN. Niejednokrotnie można spotkać się z opinią, że dużym podmiotom łatwiej w całości pokryć inwestycje na B+R ze środków własnych, niż wnioskować o dofinansowanie. Procedura aplikowania wiąże się nie tylko z ogromnym nakładem pracy  związanej z przygotowaniem wniosku, ale i dużą rozwagą oraz ostrożnością, którą należy zachować przy rozliczaniu zrealizowanego projektu.

Zeszłoroczny nabór rozczarował wielu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się aplikować o dotację, co mogło być kolejnym powodem tak znaczącego spadku zainteresowania. Z informacji NCBiR wynika, że w ubiegłorocznej edycji konkursu „success rate” dla konkursu „Szybka Ścieżka” wynosił ok. 10%, co oznacza, że tylko co dziesiąty przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie na swój projekt.

Niewielka ilość wniosków, które wpłynęły do oceny formalnej w ostatnim etapie naboru może stanowić dodatkową motywację dla tych, którzy do tej pory trzymali swoje projekty w szufladzie. Niska konkurencja obniża znacząco ryzyko nieotrzymania dotacji w wyniku wyczerpania alokacji. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, których siedziba mieści się na terenie województwa mazowieckiego, któremu przyznano bowiem odrębną pulę środków, znacznie skromniejszą w porównaniu do pozostałych województw.

Pespektywa finansowa 2014–2020 jest już niemal na półmetku. Aby otrzymać dofinansowanie unijne przedsiębiorca musi sprostać wielu wyzwaniom, niewielka konkurencja może być zatem doskonałą zachętą by zdecydować się na złożenie projektu w obecnym naborze, który potrwa do 31 grudnia 2016 roku.

Autor: Żaneta Chojnacka

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *