Zamknij

Stanowisko Ministerstwa Finansów ws. ulgi B+R: Urlop i chorobowe pracowników teraz w kosztach kwalifikowanych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Stanowisko Ministerstwa Finansów ws. ulgi B+R: Urlop i chorobowe pracowników teraz w kosztach kwalifikowanych
Aktualności
29 lutego, 2024

Ministerstwo Finansów w swojej interpretacji ogólnej z 21 lutego 2024 roku (nr DD8.8203.1.2021), wprowadza istotne zmiany dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej. Teraz, kiedy pracownicy są na urlopie lub chorobowym, przedsiębiorcy mogą zaliczyć wydatki na ich wynagrodzenia do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R. To oznacza, że firmy prowadzące badania i rozwój mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, nawet jeśli ich pracownicy czasowo nie pracują.

Przepisy wyraźnie na korzyść przedsiębiorców

Zgodnie z aktualnymi przepisami, zawartymi w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), za koszty kwalifikowane ulgi B+R uznaje się między innymi wynagrodzenia oraz odpowiadające im składki, ale tylko w takiej części, w jakiej czas pracy pracownika dedykowany jest działalności badawczo-rozwojowej. Nowelizacja interpretacji Ministerstwa Finansów rozszerza to rozumienie, uwzględniając w kosztach kwalifikowanych również okresy nieobecności pracownika związane z urlopem lub chorobą.

Zmiana kursu w stosunku do dotychczasowej praktyki organów podatkowych

Do tej pory organy skarbowe utrzymywały stanowisko, wykluczające możliwość zaliczenia do ulgi B+R kosztów wynikających z usprawiedliwionej nieobecności pracowników. Tymczasem orzecznictwo sądów administracyjnych często wskazywało, że czas nieobecności pracownika, będący efektem stosunku pracy, może być uwzględniany w kosztach kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej. Potwierdzenie tego przez Ministerstwo Finansów zamyka długoletni spór między podatnikami a fiskusem, jednocześnie otwierając przedsiębiorcom drogę do korzystania z ulgi na jeszcze szerszą skalę.

Co to zmienia?

Dzięki interpretacji, firmy mogą teraz zaliczyć do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Oznacza to, że nawet w okresach nieobecności pracownika, jego wynagrodzenie może stanowić podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania. Co więcej, wszystkie koszty pracodawcy związane z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika(wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie czy chorobowym), mogą być traktowane jako dodatkowe 200% kosztów kwalifikowanych, co jeszcze bardziej zwiększa potencjalne korzyści podatkowe.

W świetle zaprezentowanego stanowiska Ministerstwa Finansów, przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową powinni dokładnie analizować strukturę kosztów związanych z zatrudnieniem, aby w pełni wykorzystać dostępne ulgi podatkowe. Ponadto, istnieje możliwość korekty wcześniejszych rozliczeń podatkowych w przypadku, gdy nie uwzględniono w nich dotychczas kosztów związanych z usprawiedliwioną nieobecnością pracowników, otwierając drogę do odzyskania nadpłaconego podatku.

Rozstrzygnięcie Ministerstwa Finansów stanowi pozytywny krok w zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, jednocześnie ułatwiając przedsiębiorcom prowadzenie innowacyjnych projektów poprzez redukcję obciążeń podatkowych.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *