Zamknij

Odlicz ulgę B+R od sprzedanego prototypu

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Odlicz ulgę B+R od sprzedanego prototypu
Aktualności
24 lipca, 2017

Ulga na działalność B+R wprowadza możliwość zwrotu kosztów produkcji prototypu/serii przedprodukcyjnej zgodnie z art. 2 pkt 28b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa: CIT) „opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna”.

 

Według definicji Słownika języka polskiego PWN prototyp określany jest jako „pierwszy wykonany według dokumentacji model maszyny lub urządzenia, stanowiący podstawę do dalszej produkcji”. Analizując aspekt prawny, można wywnioskować, że do kategorii kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty związane z wytworzeniem prototypu, który następnie może zostać sprzedany. Decyzja o sprzedaży związana jest z faktem, że produkcja kosztownych prototypów lub serii pilotażowych jedynie do celów analizy, np. pod kątem właściwości (np. fizycznych, mechanicznych, chemicznych), jest nieuzasadniona ekonomicznie. Zatem poniesione przez producenta koszty związane zarówno z wytworzeniem, jak i opatentowaniem prototypu/serii przedprodukcyjnej, w pełni zaliczają się do kosztów kwalifikowanych, rozliczanych w uldze B+R, mimo ich późniejszej sprzedaży.

Przykładem pozytywnej odpowiedzi organu podatkowego jest interpretacja indywidualna naszego klienta, oznaczona sygnaturą 0461-ITPB3.4510.687.2016.2.PS, w której zadane zostało pytanie, oznaczone numerem 9, czy można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej jeżeli prototypy, czy też serie pilotażowe zostaną następnie sprzedane. W związku z czym, koszty materiałów i surowców poniesione na wytworzenie prototypu/serii, które następnie zostaną sprzedane, tj. przyniosą przychód, zalicza się do kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem, że przesłanka o działalności badawczo-rozwojowej została spełniona.

Stanowisko organów podatkowych w tej sprawie jasno wskazuje, że wytworzenie prototypu musi zostać udokumentowane np. poprzez dokumentację techniczną, która uwzględnia wszystkie aspekty wymagane w celu uzyskania ulgi B+R, takie jak dokumentacja dotycząca zużytych materiałów i surowców, czy dokumentacja kosztów osobowych. Ponadto do celów rozliczeniowych ulgi B+R jest również wymagana dokumentacja związana z samą sprzedażą, np. faktury.

Sprzedane mogą być zarówno pierwsze serie pilotażowe, w przypadku produkcji wielkoseryjnej, jak i pojedyncze prototypy, w przypadku produkcji jednostkowej, których koszty wytworzenia następnie zakwalifikowane zostaną do ulgi B+R. Przykłady pozytywnej odpowiedzi organów podatkowych dotyczące zarówno prototypu, jak i serii pilotażowej, znajdują się w interpretacjach oznaczonych sygnaturą: 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM, 2461-IBPB-1-3.4510.13.2017.2.IZ, 1462-IPPB5.4510.82.2017.1.MR. Nie ma znaczenia czy prototyp lub seria zostaną sprzedane jako wyrób pełnowartościowy, drugiej kategorii, czy uszkodzony, jeśli sama sprzedaż jest odpowiednio udokumentowana.

Podsumowując, dopuszczalna jest sprzedaż prototypu lub serii pilotażowej, a następnie kwalifikacja tych kosztów jako kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, jeżeli koszty związane z ich wytworzeniem zostaną jasno wyodrębnione księgowo, celem późniejszego udowodnienia w razie ewentualnej kontroli skarbowej przed urzędem skarbowym. Rzetelne prowadzenie dokumentacji jest obowiązkiem przedsiębiorcy.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *