Zamknij

Pomoc bezzwrotna dla każdego, również dla dużej firmy!

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Pomoc bezzwrotna dla każdego, również dla dużej firmy!
Aktualności
16 maja, 2017

Jesteśmy w połowie ostatniego okresu programowania środków UE 2014-2020. Pozostały tylko 3 lata na zdobycie dofinansowania z UE na rozwój przedsiębiorstwa, bądź jego dostosowanie do wymogów ustawowych. W dalszej perspektywie jedyne wsparcie mogą stanowić krajowe środki pomocowe, które w większości przypadków zostaną rozdysponowane w postaci pożyczek preferencyjnych, niekiedy z możliwością częściowego umorzenia.

 

Obecnie konkursy/działania są dostępne zarówno dla MŚP, jak i dużych firm. Tymczasem duże przedsiębiorstwa często twierdzą, że dla nich dotacje są nieosiągalne lub nie ma ich wcale. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście, struktura konkursów dotacyjnych w nowym okresie programowym jest ułożona tak, że MŚP są na uprzywilejowanej pozycji względem dużych podmiotów. Nie dotyczy to wyłącznie niższego poziomu dofinansowania dla dużych firm, ale także wykluczenia ich z możliwości ubiegania się o wsparcie w konkursach typowo inwestycyjnych z RPO, pozwalających na zakup środków trwałych. Analiza dostępnych źródeł wsparcia w ramach konkursów POIiŚ oraz POIR pokazuje, że duże przedsiębiorstwo również może otrzymać dofinansowanie na działania inwestycyjne, jednak musi spełnić inne kryteria niż MŚP.

 

Dotacje dla MŚP

Przedsiębiorstwo z sektora MŚP, które aplikuje o środki przeznaczone na wsparcie inwestycyjne, zazwyczaj musi wykazać, że: wdrożenie następuje w oparciu o przeprowadzone lub zlecone prace B+R i doprowadzi do podniesienia konkurencyjności spółki, poprzez wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu, technologii, usługi, których innowacyjność ocenia się co najmniej na skalę danego województwa. Tego typu konkursy, które przeważnie występują na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), gdzie dofinansowanie sięga 70%, są zachętą dla MŚP, aby inwestować więcej i wciąż rozwijać biznes. Każdy duży przedsiębiorca bez większych przeszkód mógłby spełnić te wymogi, gdyby tylko został dopuszczony do składania wniosku. Jednak strategia UE, która jest „fundatorem” większości dofinansowań bezzwrotnych w Polsce, jasno określa, że konieczne jest położenie nacisku na wsparcie inwestycyjne dla MŚP, ponieważ duże przedsiębiorstwa są w większości rentowne i niezależne finansowo.

„Efektywność energetyczna” jest kierunkiem, który dużym przedsiębiorstwom może otworzyć drzwi do pozyskania dotacji bezpośrednio na rozwój, jak dla MŚP. Oczywiście, próg wsparcia jest mniejszy i wynosi maksymalnie do ok. 50% (w zależności od lokalizacji inwestycji). Zwiększenie efektywności energetycznej jest związane z mniejszym zużyciem energii w podmiocie – zarówno energii cieplnej, elektrycznej, jak również chłodu.

Oszczędność zużycia energii można osiągnąć fizycznie poprzez wymianę źródeł produkujących energię i zużywających energię na bardziej efektywne, bądź poprzez właściwe zarządzenie zasobami, np.:

  • przebudowę/ wymianę urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia budynków, hal i terenu, ciągów transportowych mediów, ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością: energii, ciepła, chłodu,
  • wsparcie systemów automatyki i monitoringu mediów energetycznych,
  • modernizację energetyczną budynków,
  • wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
  • modernizację/wymianę lokalnych źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie (w tym wymianę na instalacje OZE),
  • wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
  • budowę instalacji do produkcji energii z OZE na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

Warunki otrzymania dofinansowania

Warunki brzegowe, które należy spełnić w momencie ubiegania się o dofinansowania w ramach „podniesienia efektywności energetycznej”, to m.in. przeprowadzenie audytu energetycznego, zgodnie ze wskazanymi przez NFOŚiGW wytycznymi. Efektem końcowym audytu jest zestawienie konkretnych zmian technicznych (przebudowy, modernizacji, wymiany) do wprowadzenia w przedsiębiorstwie, które są niezbędne do podniesienia efektywności energetycznej. Tylko inwestycje uwzględnione w audycie mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie, o ile są zgodne z kosztami kwalifikowanymi dopuszczanymi w danym poddziałaniu.

Przedsięwzięcia środowiskowe dofinansowane ze środków pomocowych rozliczane są na podstawie stosownych wskaźników ekologicznych. W przypadku projektów związanych z efektywnością energetyczną, ich wielkość jest jednym z koniecznych do spełnienia kryteriów, które na etapie przyznawania wsparcia są oceniane i rozliczane w trakcie realizacji projektu. Wytyczne konkursowe wskazują minimalną wartość pożądanej do osiągnięcia wielkości efektywności (np. min 25% w przypadku modernizacji budynków), którą należy wykazać poprzez realizację projektu, aby móc otrzymać wsparcie. Określona jest także skala efektywności energetycznej, której uzyskanie będzie najwyżej punktowane (np. powyżej 15% dla projektów niedotyczących modernizacji budynków) – dane z konkursu POIIŚ 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” runda z 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, wyraźnie widać, że szersze spojrzenie na planowane działania dużych przedsiębiorstw np. przez pryzmat efektywności energetycznej, jest szansą na pozyskanie dofinansowania dla bieżących inwestycji. Nowy rok, nowe plany rozwojowe, nowy budżet do zagospodarowania oraz nowe możliwości na pozyskanie dofinansowania. Większość harmonogramów naboru wniosków jest już znana, wobec tego jest to doskonały moment na podjęcie decyzji i wykonanie pierwszych kroków, w celu pozyskania dotacji na planowane działania.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *