Zamknij

Przeciwdziałaj wysokim kosztom pracy: 6 efektywnych strategii

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Przeciwdziałaj wysokim kosztom pracy: 6 efektywnych strategii
Aktualności
4 października, 2023

W pierwszym kwartale 2023 r. Polska odnotowała 10,8% roczny wzrost nominalnych godzinowych kosztów pracy, ze zwyżka płac o 10,7% i 10,9% pozapłacowych kosztów pracy. Jedną z przyczyn tak wysokiej dynamiki wzrostu jest fakt, że z jednej strony państwo narzuca obligatoryjne zwiększanie płacy minimalnej, z drugiej – wysoko wykwalifikowani pracownicy oczekują wyrównywania strat inflacyjnych.

Koszty pracy zbyt wysokie dla 60% przedsiębiorców

Z „Badania obszaru kosztów pracy i środowiska pracy w przedsiębiorstwach w Polsce” przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Ayming wynika, że aż 60% badanych Dyrektorów Finansowych i Dyrektorów HR oceniło koszty pracy jako zbyt wysokie. Oznacza to, że większość firm odczuwa presję związaną z kosztami zatrudnienia i utrzymania środowiska pracy. Znacznie mniej przedsiębiorców, bo 35%, uważa, że koszty te znajdują się obecnie na odpowiednim poziomie. Z kolei zaledwie 5% firm oceniło koszty pracy jako za niskie.

Zapytani o główne bariery powstrzymujące przed redukcją kosztów pracy, przedsiębiorcy w 83% przypadków wskazali, że nie wszystkie koszty da się zredukować. Faktycznie, cięcia w nieodpowiednich obszarach mogą skutkować gorszą jakością usług czy niższym morale pracowników. Na szczęście, przedsiębiorcy do swojej dyspozycji liczne instrumenty, które mogą pomóc im przetrwać te turbulencje, nie wpływając negatywnie na dobrostan pracowników. Ulgi podatkowe, zwroty kosztów, optymalizacja składek – oto niektóre z nich.

Składka wypadkowa i PFRON – nieoczywiste źródła oszczędności

W kontekście wyzwań zarysowanych powyżej, przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie dokonują oszczędności. Istnieją koszty operacyjne, których redukcja nie wpływa bezpośrednio na dobrostan pracowników, jednocześnie mogąc zostać zrewidowane i zoptymalizowane.

Dobrym tego przykładem jest redukcja składki wypadkowej. Większość firm uznaje, że jest to stała danina na rzecz ZUS i jej wysokością nie można zarządzać w takim samym stopniu, jak chociażby kosztem energii. W rzeczywistości wysokość składki wypadkowej zależy od szeregu czynników i każdego roku może być inna. Według szacunków ekspertów Ayming,  zweryfikowanie wysokości składki wypadkowej może wygenerować oszczędności rzędu nawet 3% wszystkich wynagrodzeń wypłacanych w firmie w skali roku.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wpłat na PFRON, gdzie przedsiębiorca może zmniejszyć swoje zobowiązania nawet o 50% kwoty należnej na PFRON, dzięki współpracy m.in. z ZPCh (Zakłady Pracy Chronionej). Możliwe jest także całkowite zniesienie z wpłat na PFRON, jeśli osoby niepełnosprawne stanowią min. 6% zatrudnionych.

Jak ulgi podatkowe wpływają na ekonomię firmy?

Jeśli firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową, może skorzystać z szeregu ulg proinnowacyjnych. Najbardziej przystępną, bo mającą zastosowanie w przypadku działań innowacyjnych dla danego przedsiębiorstwa, jest ulga B+R. Rekompensuje ona nawet 200% kosztów kwalifikowanych związanych z kosztami zatrudnienia pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Preferencja podatkowa nie tylko pozwala na zwrot inwestycji, ale także sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą znacząco poprawić konkurencyjność firmy na rynku.

Przykładowo, firma zatrudniająca pracownika, którego roczna pensja wynosi 180 tys. zł, angażującego 50% swojego czasu na działalność B+R za rok podatkowy 2022 lub 2023 może odliczyć aż 41 132 zł.

Uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej może być ulga na innowacyjnych pracowników. Stanowi ona dodatkową opcję dla firm, które inwestują w badania i rozwój, ale nie mogą w pełni wykorzystać standardowej ulgi B+R. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy podatek dochodowy firmy jest zbyt niski do rozliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych, lub gdy firma ponosi straty w danym roku. Dzięki tej dodatkowej uldze przedsiębiorstwa mają możliwość lepszego wykorzystania swoich środków na innowacje, co pomaga w rozwoju nowych pomysłów i technologii.

W Polsce przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w dziedzinach twórczych mogą skorzystać również z ulgi podatkowej w postaci 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP). Jest to sposób na obniżenie podatków od wynagrodzeń, co może przełożyć się na wyższe zarobki dla zatrudnionych twórców, bez dodatkowego obciążenia budżetu firmy.

Ulga na CSR – pozapłacowe benefity z mniejszym obciążeniem dla budżetu

Ulga na działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) to kolejny mechanizm, który pozwala firmom odliczyć od podatku część wydatków poniesionych na działania społeczne, środowiskowe czy pracownicze.

Programy rozwoju pracowników, szkolenia czy dodatkowe benefity, mogą być postrzegane jako część takich działań. Ulga może więc przyczynić się do przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Programy CSR mogą również obejmować wsparcie dla pracowników pracujących zdalnie, co sprawia, że takie wydatki są znacznie mniej obciążające dla firmy.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *