Zamknij

Ranking Innowacyjności Regionów 2019. Czy tylko okręg warszawski jest innowacyjny?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ranking Innowacyjności Regionów 2019. Czy tylko okręg warszawski jest innowacyjny?
Aktualności
22 sierpnia, 2019

Wraz z opublikowanym 17 czerwca 2019 r. Europejskim Rankingiem Innowacyjności przedstawiono wyniki w zakresie systemów innowacji w 238 regionach leżących w Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Ranking obejmuje 17 polskich regionów (16 województw i wydzielony statystycznie okręg stołeczny). Dzięki takiemu podziałowi można lepiej przeanalizować, w których województwach przedsiębiorcy wykorzystują swój potencjał innowacyjny i gdzie należałoby bardziej promować dostępne instrumenty finansowe, takie jak fundusze europejskie lub ulga badawczo-rozwojowa.
Podobnie jak w Europejskim Rankingu Innowacyjności, regiony sklasyfikowano w czterech grupach:

  • skromni innowatorzy – 29 jednostek,
  • umiarkowani innowatorzy – 98,
  • silni innowatorzy – 74,
  • regionalni liderzy innowacji – 38.

Kraje starej UE wyraźnie z przodu

Szczegółowy rozkład wyników Rankingu Innowacyjności Regionów uzyskano dzięki rozdzieleniu poszczególnych grup na górną jedną trzecią (z symbolem „+”), środkową jedną trzecią oraz dolną jedną trzecią (z symbolem „-”). Tym samym najbardziej innowacyjne regiony będą „liderami innowacji +”, a najmniej innowacyjne zostaną określone jako „skromni innowatorzy -”. Wyniki tego podziału są widoczne na poniższej mapie.

Większość regionów będących liderami innowacji i silnymi innowatorami znajduje się w krajach stanowiących tzw. „starą Unię Europejską” (UE-15), czyli w północnej i zachodniej Europie. Przeważająca liczba umiarkowanych innowatorów i słabych innowatorów to regiony położone w nowych krajach członkowskich i w krajach dawnej UE-15 na południu Europy.

Dzięki szczegółowemu rozróżnieniu wyraźnie widać, iż w Niemczech istnieje 7 różnych podgrup, przy czym największą podgrupą są silni innowatorzy. We Francji, Hiszpanii i Holandii występują 4 różne podgrupy, a w Danii, Grecji, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii – 6 różnych podgrup. W przypadku Polski mamy do czynienia z 9 regionami określonymi jako skromni innowatorzy oraz z 8 umiarkowanymi. Najwyżej został sklasyfikowany region warszawski, który zalicza się do grupy umiarkowanych innowatorów +.

 Źródło: Komisja Europejska

Innowacyjne regiony to innowacyjne kraje

Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie jest Zurich, za którym plasuje się kolejny szwajcarski region – Ticino. Wśród regionów Unii Europejskiej liderem został region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który wyprzedza Sztokholm (Szwecja) i duńskie Hovedstaden. Tym samym regionalni liderzy innowacji znajdują się w krajach, które w ostatniej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności również zostały uznane za lokomotywy europejskiej innowacji. Osiągają one dobre wyniki we wszystkich wskaźnikach, w szczególności zaś w kryterium odnoszącym się do systemu badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach.

W grupie pierwszych 25 regionów reprezentowanych jest zaledwie 8 krajów: po 7 regionów znajduje się w Szwajcarii i Niemczech, 4 w Szwecji, po 2 w Niderlandach i Norwegii, a po jednym w Danii, Finlandii i Zjednoczonym Królestwie.

Niemal wszystkie regiony będące umiarkowanymi i słabymi innowatorami należą do państw uznanych za umiarkowanych i słabych innowatorów. Wyjątkami są regiony takie jak Praga (Czechy), Kreta (Grecja) oraz Friuli-Wenecja Julijska (Włochy), które wyróżniają się w krajach będących umiarkowanymi innowatorami.

Podział na Polskę A i B?

Wydzielony statystycznie region warszawski (m.st. Warszawa wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim) jest najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce. Choć to jedyny polski region określony jako umiarkowany innowator +, jego indeks innowacyjności wzrósł w czasie dziewięciu lat jedynie o 0,2%. Dzięki statystycznemu wydzieleniu regionu stołecznego wyraźnie widać zastój pozostałej części województwa mazowieckiego i konieczność dalszej koncentracji środków z Unii Europejskiej na tym obszarze.

Najgorzej wypada województwo zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Gdy dodać do tego zaskakująco wysoką pozycję podkarpackiego, ocenianego jako umiarkowanego innowatora -, stereotyp głoszący, że regiony zachodnie są postępowe, a wschodnie – pasywne, nie ma potwierdzenia. Warto podkreślić, że Rzeszów i okolica notują 14%-owy wzrost indeksu innowacyjności, niemal dwukrotnie wyprzedzając pozostałe województwa (poza małopolskim). Przy czym jego względną przewagę stanowią jedynie aplikacje projektowe.

Słabi coraz słabsi

Wyniki Rankingu Innowacyjności regionów 2019 potwierdzają zależności znane z ekonomii:

  • innowacje nie są równomiernie rozłożone w regionach;
  • innowacje mają tendencję do koncentracji przestrzennej;
  • nawet regiony o podobnej zdolności innowacyjnej różnią się pod względem wzrostu gospodarczego.

Z raportu wynika, że stopniowo następuje upodabnianie się wyników poszczególnych regionów.
Różnice stają się coraz mniejsze, w szczególności ze względu na zmniejszający się dystans między liderami innowacji, silnymi innowatorami i umiarkowanymi innowatorami. Z drugiej strony wyniki słabych innowatorów coraz bardziej odstają od rezultatów osiąganych przez umiarkowanych innowatorów.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *