Zamknij

Rekomendacja Ayming Polska w ramach „Białej Księgi Nowej Mobilności” PSPA

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Rekomendacja Ayming Polska w ramach „Białej Księgi Nowej Mobilności” PSPA
Aktualności
27 lutego, 2024

W odpowiedzi na rosnące wyzwania dotyczące zrównoważonego transportu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) przedstawiło do wglądu ustawodawcy dokument pt. „Biała Księga Nowej Mobilności”. Jako Ayming Polska, aktywnie zaangażowaliśmy się w projekt, proponując zmiany w ustawie o uldze na badania i rozwój. Nasza rekomendacja ma na celu eliminację barier finansowych i prawnych ograniczających innowacyjność w branży motoryzacyjnej.

„Biała Księga Nowej Mobilności”, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), wprowadza kompleksowy plan rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Dokument, będący efektem współpracy z ponad 250 partnerami, w tym kancelariami prawnymi i firmami doradczymi, zwraca uwagę na potrzebę reform w sektorze nowej mobilności.

W ramach wkładu do „Białej Księgi Nowej Mobilności” skupiliśmy się na rekomendacji dotyczącej ulgi na badania i rozwój. Proponowane przez nas zmiany mają na celu usunięcie istniejących barier prawnych i finansowych, które ograniczały dotychczas innowacyjność w branży motoryzacyjnej.

Osobami zaangażowanymi w przygotowanie rekomendacji po stronie Ayming Polska były Kinga Gala oraz Aleksandra Rafalak z działu Innowacji, Ulg i Dotacji.

Co proponujemy?

Proponowany postulat zakłada, że firmy powinny mieć możliwość wliczania do kosztów kwalifikowanych amortyzacji środków trwałych, w tym samochodów osobowych oraz specjalistycznych maszyn, wykorzystywanych bezpośrednio w procesie realizacji prac B+R.

Podatnik prowadzący działania badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie i wdrożenie produktu wykorzystywanego w sektorze motoryzacyjnym, w pracach tych może korzystać ze środków trwałych nabytych w celu badania i testowania opracowywanego rozwiązania.

Dotychczas, zgodnie z art. 18d ust. 3 ustawy o CIT, możliwość ujęcia kosztów amortyzacji samochodów osobowych była wykluczona z katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R. Proponujemy, aby ta kategoria środków trwałych nie podlegała wykluczeniu, ze względu na kluczowe znaczenie wykorzystania samochodów dla możliwości wprowadzenia innowacji w sektorze motoryzacyjnym.

Jak wdrożenie rekomendacji wpłynęłoby na branżę?

Zaproponowana przez nas zmiana wpłynęłaby na uelastycznienie podejścia do ulgi na badania i rozwój. W praktyce oznaczałoby to, że jeśli firma kupi na przykład samochód, by testować na nim nowe rozwiązania techniczne i po zakupie jest on wykorzystywany do realizacji projektów badawczo-rozwojowych, możliwe jest odliczanie wysokości odpisów amortyzacyjnych od podstawy opodatkowania jako kosztu związanego z działalnością B+R. To ważne, bo do tej pory firmy nie mogły w pełni uwzględniać takich wydatków, co mogło zniechęcać do inwestowania w rozwój innowacyjnych projektów.

Chodzi o to, aby firmy miały większą motywację do inwestowania w badania i rozwój nowych technologii, wiedząc, że mogą one lepiej wykorzystać te inwestycje do zmniejszenia swojego obciążenia podatkowego. Dla branży motoryzacyjnej, gdzie rozwój nowych rozwiązań wymaga dużych nakładów na badania i eksperymenty, taka zmiana może być szczególnie korzystna. Pozwoliłaby na przykład firmom produkującym samochody na większe inwestycje w badania nad bezpieczeństwem, oszczędnością paliwa czy technologiami elektrycznymi, umożliwiając im jednocześnie odzyskiwanie części tych kosztów poprzez ulgi podatkowe – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Konsultingu, Ayming Polska.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *