Zamknij

Ulga B+R także dla firm współpracujących z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi? Postulaty Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska do nowego rządu

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ulga B+R także dla firm współpracujących z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi? Postulaty Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska do nowego rządu
Aktualności
24 stycznia, 2024

Wiele firm IT nie może skorzystać z ulgi na badania i rozwój, ponieważ obecnie przysługuje ona jedynie podmiotom zatrudniającym pracowników w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Razem z Konfederacją Lewiatan w ramach postulatów skierowanych do nowego rządu, proponujemy, aby ulga B+R obejmowała także koszty kwalifikowane wynikające z umów B2B zawartych z działalnościami jednoosobowymi. Postulaty obejmują również m.in. szereg zmian w uldze IP Box. 

W branży IT główne koszty działalności B+R to koszty osobowe. Obecnie, w ramach ulgi B+R można rozliczyć jedynie te koszty, które wynikają z umów o pracę, zlecenia i umów o dzieło. Propozycja zakłada zmianę, według której kluczowy będzie charakter współpracy, a nie forma prawna umowy. Taka modyfikacja pozwoliłaby na szersze wykorzystanie ulgi B+R, motywując do współpracy z niezależnymi specjalistami prowadzącymi jednoosobową działalność badawczo-rozwojową.

Wielokrotnie zdarza się, że specjaliści prowadzący jednoosobową działalność posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje do udziału w projektach B+R przedsiębiorstw. Taka zmiana mogłaby wspierać rozwój innowacyjności w gospodarce, otwierając nowe możliwości dla specjalistów z branży IT oraz przedsiębiorstw korzystających z ich usług.

Szczegóły rekomendacji nt. rozszerzenia ulgi B+R

Z uwagi na rosnącą liczbę jednoosobowych działalności gospodarczych, zwłaszcza w branży IT, proponujemy poszerzenie zakresu ulgi B+R tak, aby obejmowała ona także wydatki przedsiębiorstw wynikające z umów B2B. Taka forma współpracy często jest dla programistów bardziej korzystna finansowo oraz umożliwia im realizację kilku projektów dla różnych firm. Obecnie, ze względu na obowiązujące przepisy, współpracujące ze specjalistami IT firmy często tracą możliwość otrzymania zwrotu dużej części kosztów kwalifikowanych.

Proponowana aktualizacja może wprowadzić zmiany, umożliwiając równe traktowanie wszystkich kosztów osobowych, bez względu na formę umowy między przedsiębiorcą a osobą zaangażowaną w badania i rozwój na rzecz przedsiębiorstwa – dodaje ekspertka.

Zmiany w ramach IP Box

Zauważamy również pilną potrzebę aktualizacji objaśnień dotyczących stosowania ulgi IP Box, szczególnie w kontekście sytuacji, gdy kwalifikowane prawa własności intelektualnej są zawarte w cenie usług lub produktów.

Brak precyzyjnych wytycznych na ten temat sprawia trudności podatnikom i często zniechęca ich do korzystania z tej ulgi. Proponujemy, aby objaśnienia zostały uzupełnione o praktyczne przykłady, które mogłyby ograniczyć niepewność towarzyszącą stosowaniu przepisów. Aktualnie z IP Box korzystają głównie specjaliści IT, a wiodącym prawem własności intelektualnej jest autorskie prawa do programów komputerowych.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *