Zamknij

Ulga na zrównoważony rozwój – rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla nowego rządu

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ulga na zrównoważony rozwój – rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla nowego rządu
Aktualności
24 stycznia, 2024

W odpowiedzi na nowe wymogi dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku bieżącego roku, wraz z Konfederacją Lewiatan zwróciliśmy się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Za sprawą wejścia w życie dyrektywy CSRD, od początku bieżącego roku obowiązują wymogi dotyczące raportowania niefinansowego ESG, a więc upubliczniania i rozliczania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na razie obowiązek dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników, które osiągają obrót netto większy niż 40 milionów euro lub posiadają sumę aktywów przekraczającą 20 milionów euro. W następnych latach natomiast, te same zasady będą stosowane wobec firm zatrudniających powyżej 250 osób – za rok 2025 oraz małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie – za rok 2026.

Ulga na zrównoważony rozwój – szczegóły

W 2025 roku, duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przedstawienia szczegółowych raportów dotyczących działań podjętych w ramach zrównoważonego rozwoju już w bieżącym roku. Nasze badania pokazują, że główną barierą dla firm w angażowaniu się w innowacyjne projekty ekologiczne są ograniczenia finansowe. W tym kontekście, wprowadzenie „Ulgi na zrównoważony rozwój” może być kluczowym wsparciem. Ważne jest, aby podkreślić, że taka ulga podatkowa byłaby dostępna wyłącznie dla tych przedsiębiorstw, które skutecznie raportują swoje działania w zakresie ESG (środowiskowych, społecznych i zarządzania). Tym samym, ulga ta nie tylko ułatwiłaby firmom dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ale również przyspieszyłaby proces transformacji biznesu w Polsce pod kątem zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu, polskie przedsiębiorstwa mogłyby efektywniej adaptować się do europejskich wytycznych i przyczynić się do przyspieszenia zielonej transformacji gospodarczej.

“Ulga na zrównoważony rozwój” miałaby objąć koszty związane z szeroko pojętymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dotyczyć to będzie inwestycji w odnawialne źródła energii, realizacji projektów społecznych, prowadzenia działań proekologicznych, a także wsparcia społecznego i promowania odpowiedzialnej gospodarki.

Rozszerzenie zakresu tzw. ulgi na CSR

Ponadto proponujemy również rozszerzenie zakresu tzw. ulgi na CSR, tak aby obejmowała również koszty działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W ramach art. 18ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określono ulgę podatkową mającą na celu promowanie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej. W obliczu rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska i koniecznością dostosowania się do europejskich wytycznych w tym obszarze, zaproponowaliśmy rozszerzenie zakresu tej ulgi. Nowe przepisy miałyby obejmować wydatki na działania proekologiczne, w tym na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, recykling surowców, oraz inicjatywy mające na celu redukcję zanieczyszczeń środowiska.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *