Zamknij

W Gdańsku urzędnicy sprawdzą poprawność wyliczenia podatku od nieruchomości z pomocą ortofotomap

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > W Gdańsku urzędnicy sprawdzą poprawność wyliczenia podatku od nieruchomości z pomocą ortofotomap
Aktualności
21 lutego, 2022

W ostatnich latach obserwujemy coraz  częstsze próby wykorzystywania zaawansowanych technologii w administracji samorządowej. Miasta i gminy od jakiegoś czasu tworzą ortofotomapy, czyli plany przestrzenne wykonane na podstawie zdjęć lotniczych, satelitarnych lub z użyciem dronów. Obecnie ten trend się pogłębia, ponieważ kolejne miasta – m.in. Gdańsk – zamierzają w ten sposób weryfikować zgłaszane dane dotyczące nieruchomości. Dla podatników jest to sygnał, aby sprawdzić poprawność wyliczenia wysokości daniny lokalnej.

 
Stolica Pomorza to kolejny duży ośrodek po Wrocławiu, który sięga po zaawansowaną technologię do celów podatkowych. Na czym ona polega? Na podstawie aktualnych zdjęć urzędnicy będą mogli porównać stan nieruchomości zadeklarowany przez podatników ze stanem faktycznym przedstawionym na ortofotomapach oraz ustalić, czy na działce powstały nowe nieruchomości, a także oszacować powierzchnię budynków.

Dla osób prawnych, których obowiązkiem jest prawidłowe zadeklarowanie gruntów, budynków oraz budowli do podatku od nieruchomości to kolejny argument, po zwiększających się stawkach daniny lokalnej (pisaliśmy o tym w tym artykule), aby przyjrzeć się swoim rozliczeniom z władzami samorządowymi. Warto pamiętać, że ewentualne niedopłaty, co do zasady, skutkują naliczeniem odsetek, a w przypadku zawyżania daniny lokalnej, podatnik może wystąpić o zwrot nadpłat za okres do pięciu lat wstecz.
 

Prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania

Nowe technologie z pewnością pomogą organom w wyszukiwaniu zmian w zakresie nieruchomości u podatników, jednak trzeba mieć na uwadze, że nie mogą one służyć określaniu podstawy opodatkowania.

Przykładowo, zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, budynki opodatkowuje się na podstawie powierzchni użytkowej, a więc powierzchni mierzonej po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Tym samym stwierdzenie prawidłowej powierzchni użytkowej budynku może mieć miejsce na podstawie dokumentów budowlanych lub pomiarów wykonanych przez uprawnionych specjalistów.

Kolejną kwestią, której nie można rozstrzygać zza biurka, jest m.in. prawidłowe zakwalifikowanie konkretnego obiektu do odpowiedniej kategorii. Niekiedy przesądzająca jest kwestia związania z gruntem, co oczywiście można stwierdzić jedynie na podstawie wizji lokalnej oraz analizując dokumentację budowlaną.

Autor: Aleksandra Kania, Starszy konsultant w Dziale podatków i opłat lokalnych
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *