Zamknij

Wyrok NSA: Stacja LNG nie jest jednym obiektem budowlanym

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Wyrok NSA: Stacja LNG nie jest jednym obiektem budowlanym
Aktualności
6 września, 2023

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargi kasacyjne Ayming od wyroków WSA w Białymstoku oraz WSA w Warszawie. Spór dotyczył zasad opodatkowania nieruchomości w ramach stacji LNG.

NSA podjął decyzję w sprawie skarg kasacyjnych złożonych przez Ayming w kontekście opodatkowania stacji LNG. Dotychczasowe interpretacje, wydane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Białymstoku i Warszawie, były niekorzystne dla przedsiębiorców. Uznawały one stację LNG wraz z parownicami za jeden obiekt budowlany, co skutkowało wyższym opodatkowaniem.

Decyzja NSA wnosi do interpretacji ważne korekty. Sąd stwierdził, że stacja LNG składa się z wielu obiektów, które muszą być oceniane osobno w kontekście opodatkowania. Podkreślił również, że aby obiekt mógł być zakwalifikowany jako budynek, musi spełniać konkretne kryteria, takie jak trwałe połączenie z gruntem czy posiadanie wydzielonej powierzchni użytkowej.

Orzeczenie odnosi się również do kwestii parownic, które, jak podkreślił NSA, mają być traktowane jako urządzenia techniczne. Aby je opodatkować, musiałyby one nie tylko być związane z konkretnym obiektem budowlanym, ale również zostać wzniesione przy użyciu konkretnych materiałów.

Wyrok NSA stanowi ważny precedens dla branży LNG w Polsce, wprowadzając więcej jasności i przewidywalności w zakresie opodatkowania dla przedsiębiorców.

Natalia Ochab-Pazdan, Starszy Konsultant w Dziale Podatków i Opłat Lokalnych

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *