Zamknij

Za kulisami dyrektywy CSRD: Rozmowa z Martą Wojtkiewicz o przyszłości raportowania w Europie

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Za kulisami dyrektywy CSRD: Rozmowa z Martą Wojtkiewicz o przyszłości raportowania w Europie
Aktualności
16 października, 2023

Marta Wojtkiewicz, międzynarodowa konsultantka ds. ESG w Ayming Group udzieliła wywiadu dla „Teraz Środowisko”. Rozmowa dotyczyła wpływu nowych europejskich wytycznych raportowania zrównoważonego rozwoju na prowadzenie biznesu w Polsce i Europie oraz kluczowych kwestii i zmian, jakie niesie ze sobą dyrektywa CSRD. 

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju dla organizacji europejskich. Do tej pory głównie największe podmioty były zobligowane do składania raportów niefinansowych. Nowe przepisy wprowadzają surowe standardy sprawozdawczości, obejmujące ochronę środowiska, politykę społeczną i ład korporacyjny (ESG). Dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze porównywanie przedsiębiorstw, nie tylko pod kątem finansowym, ale także ich działań na rzecz środowiska i społeczeństwa.

Wytyczne opublikowane przez EFRAG stanowią podstawę do przyszłych raportów zrównoważonego rozwoju. Marta wskazała, że skupiają się one na czterech obszarach: informacjach ogólnych, środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Dalsza część rozmowy skupiła się na części środowiskowej wytycznych. Tutaj wyróżnić można pięć kluczowych tematów: zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zasoby wodne i morskie, różnorodność biologiczna i ekosystemy oraz wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Nowe zasady ESG wymagają od organizacji nie tylko raportowania o wpływie, ale także analizy ryzyka związanego z omawianymi aspektami. Organizacje muszą również identyfikować możliwości i szanse w zmieniającym się kontekście klimatyczno-społecznym.

Marta podkreśliła znaczenie zaangażowania przedsiębiorstw w proces adaptacji do nowych wytycznych. Zrozumienie i wdrożenie tych standardów nie tylko przyczyni się do lepszego zrozumienia wpływu organizacji na środowisko, ale także może przynieść korzyści biznesowe w dłuższej perspektywie. 

Na koniec wspomniano o roli Europy jako lidera w walce ze zmianami klimatu i oczekiwaniach wobec pozostałych światowych gospodarek.

Zapraszamy serdecznie do lektury!

Link do całości materiału poniżej:

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *