Zamknij

Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej
Aktualności
2 lutego, 2023

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznał naszą skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego – odmawiającą stwierdzenia nadpłaty z tytułu opodatkowania infrastruktury kolejowej. Spór dotyczył oceny czy zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości stanowi niedozwoloną pomoc publiczną.

Organ I instancji odmówił stwierdzenia nadpłaty z tytułu opodatkowania infrastruktury kolejowej, uznając zwolnienie jako formę udzielenia pomoc publicznej. Po rozpatrzeniu naszego odwołania organ II instancji, tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy poprzednią decyzję organu. Decyzja ta została przez nas zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej

WSA uchylił zaskarżoną decyzję.
W ustnych motywach zgodził się z nami co do tego, że organ podatkowy nie może pomijać zastosowania przepisów rangi ustawowej. Wskazał również, że przepisy dotyczące zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej. W związku z tym nie było obowiązku ich notyfikowania Komisji Europejskiej oraz nie spełniają przesłanki selektywności, skoro przepis obowiązuje wszystkich, powszechnie.

Przebieg sprawy koordynowały: Małgorzata Pałys i Natalia Ochab-Pazdan.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *